Stadgar

 

Läs AIK:s stadgar här

Alla utövare och ledare inom AIK ska vara medlemmar i AIK, oavsett vilken av våra idrotter det gäller. Uteslutning kan ske om medlem motarbetar AIK eller skadar AIK:s intressen.