Årsmöte 2018

Årsmötesdokument
Dagordning 2018
Årsredovisning samt förvaltningsberättelse 2017-2018
Budget 2018-2019
Fastställande arvode för revisorerna
Fastställande av årsavgift och engångsavgift
Uppdrag från föregående årsmöte 2017
Verksamhetsplan 2018-2019
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring, innehållsförteckning
Förslag om Stadgeändring
Läsanvisning stadgeförslag
Årsmötesprotokoll 2018
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
Motioner
Motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Motion om Valberedningen
Motionssvar
Svar till motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Svar till motion om Valberedningen