Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till? Kontakta oss!

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till? Kontakta oss!

AIK Bandyförening

Postadress: Box 3090, 169 03 Solna
Mailadress: bandy@aik.se
Plusgiro: 65 36 13 – 0