Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till? Kontakta oss!

AIK Bandyförening

Postadress: Box 3090, 169 03 Solna
Mailadress: bandy@aik.se
Plusgiro: 65 36 13 – 0