Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter på AIK Boule och dess verksamhet eller vill du hjälpa till? Kontakta oss!

Media och allmänna frågor
Jonas Almquist
Mejl: jonas.almquist@aik.se
Telefon: 08-735 96 00

Kontaktuppgifter

Postadress: AIK Bouleförening, Allmänna Idrottsklubben, Box 3090, 169 03 Solna.

Besöksadress: Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna
Mejl: boule@aik.seungdomsboule@aik.se
Telefon: 08-735 96 00
Fax: 08-735 96 96
Organisationsnummer: 802460-0374
Plusgiro: 60 06 35 – 7