Kontakta oss

Media och allmänna frågor
Tanja Westin
Mejl: tanjawestin@gmail.com
Telefon: 0703-887 684

Kontaktuppgifter

Postadress: Box 3090, 169 03 Solna
Besöksadress: Evenemangsgatan 31, 2 tr, 169 79 Solna
Mejl: tanjawestin@gmail.com
Telefon: 08-735 96 00
Fax: 08-735 96 96
Organisationsnummer: 802460-0374
Plusgiro: 60 06 35 – 7