AIK Boule – på en grusplan nära dig!

Träningsverksamheten är öppen för alla medlemmar (medlemskap i AIK obligatoriskt) och bedrivs regelbundet året runt.

Vår Verksamhet

AIK Bouleförening har som målsättning att utgöra den självklara mötesplatsen för alla med svartgult hjärta som vill utöva boulespel oavsett skicklighet, ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder.

Vid sidan av den rent sportsliga målsättningen är det bouleföreningens ledstjärna att aktivt bidra till att stärka den sociala gemenskapen inom AIK-familjen samt att verka för Fair Play och AIK-Stilen.

Tävlingsverksamheten bedrivs med representationslag i olika klasser, bl a seriespel 2019 i division 1 och division 3. 2018 var AIK Boule den enda bouleföreningen i Sverige som var representerade både i Svenska Cupen Dams och Svenska Cupen Öppens finalspel, där det blev Brons i Svenska Cupen Dam. Sommaren 2018 tog dessutom AIK Boules Damtrippel Brons på SM. På DM 2018 blev det 1 Guld, 3 Silver och 3 Brons och dessutom Silver i Klubb-DM. Utöver detta deltar vi framgångsrikt i tävlingar som arrangeras runt om i landet.

AIK Boules målsättning är att främja tävlingsspel på högsta möjliga nivå oavsett ålder och att vara en social mötesplats för alla medlemmar i AIK-familjen. Barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att idrotta på sina villkor och utifrån sina förutsättningar. Med boulen vill vi skapa lusten och förutsättningarna för ett livslångt idrottande i AIK. Därför är barn- och ungdomsverksamheten i AIK Boule gratis. AIK Boule samarbetar aktivt med Solna Stad och medverkar på många av Solna Stad arrangerade barn- och ungdomsaktiviteter, både på skoltid och på fritiden.

Medlemskap i Allmänna Idrottsklubben är obligatoriskt. Spelar- och Licensavgiften är för närvarande 650:- för att täcka fasta kostnader. Därutöver betalar varje enskild spelare sina respektive träningskostnader (banhyra), start- och tävlingsavgifter. För barn och ungdomar upp till och med 17 år, är verksamheten avgiftsfri.

AIK Boule – på en grusplan nära dig!