Kategoriarkiv: Nyheter AIK

Kallelse till årsmöte

Handlingar till mötet utsänds senare. Till årsmötet har samtliga medlemmar rätt att skriva motioner.
Dessa ska enligt stadgarna vara inlämnade till huvudstyrelsen senast den 14 juni.

Dagordningen kan du läsa HÄR.

Efter årsmötet inbjuder styrelsen till AIK-gala. Syftet är att galan tillsammans med årsmötet ska skapa en riktigt härlig AIK-kväll för alla medlemmar där mat, dryck, artister och prisutdelningar kommer äga rum.

Mer information om galan kommer på hemsidan.

Ljudguiden AIK – en idrottshistorisk promenad

Ljudguiden AIK – en idrottshistorisk promenad är en del av stadens uppmärksammande av AIK:s 125-årsjubileum. Tidigare evenemang i samband med jubiléet har varit en jubileumsmiddag, en utställning på biblioteket i Solna centrum, och ett jubileumslopp som passerade flera av de platser som finns omnämnda i ljudguiden.

Tisdag 29 maj klockan 16-18 finns Solna stad och AIK på plats vid Råsunda torg. Den guidade promenaden introduceras och besökare bjuds på lite fika klockan 16-17. På denna plats kommer senare också två kulturskyltar att sättas upp med information om platsens idrottshistoriska betydelse.

Redan nu går det att ta del av ljudguiden om AIK, det gör du HÄR.

Brytpunkt för medlemsavgifterna

Detta innebär att nytecknande av medlemskap som betalas från och med 1 november gäller för resterande av 2017 samt hela 2018.

Under november månad skickas inbetalningskort till samtliga medlemmar för nästa års medlemsavgift. Till inbetalningskortet kommer du också få lite information om nyheter gällande ditt medlemskap.

Det är du och alla andra medlemmar som är vår största resurs.
Med din medlemsavgift bekänner du färg!

Din medlemsavgift möjliggör de bidrag som vi ger till de övriga föreningarna inom AIK-familjen.

Är du ännu inte medlem?
Medlem blir du enklast via vår hemsida: medlem.aik.se

Vid frågor: medlem@aik.se

Rapport från AIK:s årsmöte 2017

 

Allmänna Idrottsklubbens årsmöte har avhandlats. 124 röstberättigade medlemmar var åhörare i Solna Gymnasium där den digitala plattformen VoteIT för första gången användes i samband med ett årsmöte inom klubbens mångåriga historia.

För att öka medlemmarnas engagemang införde huvudföreningen ett verktyg som ska underlätta för både styrelse och medlemmar inför och under klubbens årsmöten. I VoteIT kunde medlemmar som erlagt sin medlemsavgift för 2017 diskutera, ställa frågor om handlingar och lägga förslag till beslut.

Under årsmötet hade medlemmar tillfälle att på distans och online i VoteIT följa årsmötets gång och de beslut som fattades; dock ej rösta. Endast fysiska deltagare äger rätt att rösta på våra årsmöten. 

I samband med årsmötet uppmärksammades våra mångåriga och trogna medlemmar för 50-, 60- samt 70-årigt medlemskap i Allmänna Idrottsklubben. De belönades med diplom från ordförande Tommy Lindqvist samt uppskattande applåder från mötesdeltagarna. De största ovationerna erhöll dock Hans Nilson för sitt 70-åriga medlemskap. Hans framförde också ett tacktal inför årsmötets åhörare.

Ella Sjöblom blev AIK:s första SM-vinnare i friidrott på 102 år när hon i mars månad vann dubbla guld inomhus på distanserna 60 respektive 200 meter för 15 och 16-åringar. Ella förärades med diplom och ”Ständig Ledamot”; något även Joakim Rask erhöll för sin SM-titel i matchspel i golf.

Fyra stycken fotografer erhöll dessutom manschettknappar för sina ideella insatser för Allmänna Idrottsklubben. Joakim Hall, Jojje Lidén, Magnus Neck samt Anders Henrikson hyllades för sina dokumentationer av AIK:s olika idrotter.
AIK Friidrott som är en sektion firade 5-årsjubileum efter återupptagandet av idrotten i Allmänna Idrottsklubben. Ordförande Annika Engström delade ut utmärkelser till ledare och tävlande för förtjänstfulla insatser.

Historikgruppen presenterade sitt arbete med att bevara och dokumentera Allmänna Idrottsklubbens fantastiska historia sedan starten 15 februari 1891.

Ordförande Tommy Lindqvist förkunnade även att ett extra årsmöte kommer att hållas inom kort för ett eventuellt bildande av en ny specialidrottsförening i AIK; AIK Brottning.

Valberedningen förslag till nya ledamöter i AIK HS bifölls. Det betyder att Cecilia Giertta, Cecilia Wahlman, Lotta Lindborg, Johan Huldt, Lars Söderqvist samt Rickard Månsson valdes in.

Valberedningens förslag till omval av revisorer bifölls. Pia Holmström (auktoriserad revisor) samt Henrik Lannér (lekmannarevisor) har fortsatt förtroende. Som revisorssuppleant valdes firman Mazars Set (omval, 1 år) samt Sanna Tupala (omval, 1 år).

Till ordförande i förtroenderådet valdes Daniel Torbjörnsson (omval, 1 år).

Som avslutning avtackades Anna Pierre, Lotta Lindholm, Mikaela Luthman, Mats Gustavsson, Pelle Lidell (vice ordförande) samt Göran Cederwall (kassör) för deras insatser i huvudstyrelsen. Även Per Wahrolén avtackades för sina insatser i AIK:s valberedning.

Till ny valberedning utsågs Marianne Bogle, Johan Strömberg, Franco Zanetti, Göran Aspgren samt Vassilios Vassiliadis

AIK HS:

Tommy Lindqvist, ordförande
Cecilia Giertta, vice ordförande
Richard Månsson, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Jonny Jergander
Cecilia Wahlman
Lotta Lindborg
Johan Huldt
Lars Söderqvist

Information om årsmötet och plattformen VoteIT

Inför Årsmöte AIK Huvudförening – ny digital plattform VoteIT
Allmänna Idrottsklubben
AIK består av alla medlemmar i föreningen. Dessa medlemmar representeras av en styrelse som arbetar med och främjar AIK:s intressen.
Varför ska jag gå på årsmötet?
Varje år har klubben ett årsmöte för att välja en ny styrelse som ska driva klubbens frågor och för att besluta om vad styrelsen ska arbeta med under sitt kommande verksamhetsår. Årsmötet är det högsta beslutande organet och är en viktig del av föreningens demokratiska struktur, då mötet ger möjligheten för alla medlemmar i klubben att komma till tals och påverka klubbens verksamhet och framtid.
Vilka kan närvara på AIK:s årsmöten?
Endast AIK:s medlemmar äger rätt att närvara vid ett årsmöte. Även externa partner som har ett uppdrag på årsmötet, så som revisorer eller motsvarande får närvara, dock inte rösta.
Nytt för 2017 är att (betalande) medlemmar som ej fysiskt är på plats, kan logga in i VoteIT, få läsrättighet och därmed följa årsmötet och dess beslut online och på distans (läs mer om VoteIT längre ned).
Vad är VoteIT och varför ska jag logga in där?
För att öka medlemmarnas engagemang inför AIK huvudförening nu en digital plattform inför årets årsmöte. VoteIT ett verktyg som ska underlätta för både styrelse och medlemmar inför och under våra årsmöten. I VoteIT kan (betalande) medlemmar diskutera, ställa frågor om handlingar och lägga förslag till beslut.
Under årsmötet kan du på distans och online i VoteIT följa årsmötets gång och de beslut som tas på årsmötet (OBS! Det är ej möjligt att e-rösta, enbart fysiska deltagare får rösta på våra årsmöten).
Är du fysisk årsmötesdeltagare så kan du sätta upp dig på talarlistan samt lägga förslag under årsmötet via VoteIT.
Registrering sker genom två steg. Skapa först ett konto i VoteIT och begär sedan tillträde till själva Årsmötet.
1) Gå till https://aik.voteit.se
2) Skapa konto genom att klicka på Registrera (uppe till höger). Ange den mailadress som du har som har registrerat i AIK:s medlemsregister och välj ett lösenord.
3) Begära åtkomst till själva mötet (länk finns på första-sidan i VoteIT)Om du inte kommer in i mötet efter att du registrerat dig, beror det mest troligt på att du antingen ej har mailadressen registrerad i AIK:s medlemsregister eller att du ej betalat din medlemsavgift. Vänligen kontakta då medlem@aik.se (maila personnummer, namn + e-post).Så funkar årsmötet
Inför årsmötet publiceras en dagordning där man kan följa vad som kommer att ske under mötet.
Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom föreningens publikationer (t ex hemsidan) senast 14 dagar före mötet. Inför årsmötet finns alla handlingar som ligger till underlag för de beslut som ska fattas på mötet tillgängligt för alla, på föreningens hemsida och i VoteIT. Där hittas eventuella motioner, propositioner, valberedningen förslag på ny styrelse, verksamhetsplaner och budget mm. Förbered dig gärna inför årsmötet genom att ta del av årsmöteshandlingar för att kunna delta så aktivt som möjligt under mötet. I VoteIT kan du inför årsmötet ställa frågor och/eller lägga förslag på beslut.
AIK Huvudförening
medlem@aik.se

Årsmöte 25 september

Dagordning AIK årsmöte 2017

Årsredovisning AIK HF 2016-2017

Förvaltningsberättelse AIK HF 2016-2017

AIK HF Budget 2017-18

Förslag ny Vision och verksamhetsidé AIK HF 2017-2018

Årsredovisning AIK Bowling 2016-17

Verksamhetsberättelse AIK Bowling

Årsredovisning AIK Friidrott

Verksamhetsberättelse 2016-2017 AIK Friidrott

Uppdrag från föregående årsmöte 2016

Förslag till stadgeändring

Motion 1 AIK stadgar

Motion 2 AIK stadgar

Motionssvar AIK Stadgar

Motion_AIK_Golf

Motionssvar AIK Golf

Valberedningens förslag. Årsmöte AIK 2017

Förslag styrelse AIK Bowling

Förslag styrelse AIK Friidrott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från huvudföreningens informationsmöte

Allmänna Idrottsklubben genomförde ett informationsmöte för våra medlemmar i Solna Gymnasium måndagen den 4 september. Närvarande var huvudstyrelsen samt representanter för våra föreningar/sektioner.
Kanslichef Jonas von Kjerrulf informerade om huvudföreningens dagliga verksamhet. I kansliets uppgifter ingår bland annat medlemsregistrering, medlemsvård, medlemsvärvning, bevakning av AIK:s varumärkesskyddade klubbemblem samt att vara en sammanhållande länk mellan huvudföreningen och våra idrotter.
Huvudstyrelsen redogjorde för huvudföreningens ekonomi som är mycket tillfredsställande. Överskottet delas ut i form av bidrag som kan sökas av våra idrotter under två bidragsperioder; höst alternativt vår beroende på verksamhetsår. Kassör Göran Cederwall informerade även om de bidrag och lån som idrotterna erhöll av huvudföreningen under gångna verksamhetsåret. Kassören redovisade AIK:s budget för verksamhetsåret 2017/18. AIK har en ekonomi i balans sedan flera år. Det är resultatet av hårt arbete med att sanera skulder och att öka intäktssidan. Att öka medlemsantalet har dessutom inneburit en starkare ekonomi för huvudföreningen och tack vare det kan vi utge bidrag och stötta våra idrotter ekonomiskt. Ju fler medlemmar desto starkare ekonomi för huvudföreningen och därmed mer ekonomiska medel till våra föreningar/sektioner. För varje ny medlem kan vi ge cirka 300 kronor per år i snitt till idrottsverksamheten i AIK.
Ledamoten Anna Pierre informerade medlemmarna huvudstyrelens tillsatta arbetsgruppen och dess uppgifter. Arbetsgrupperna är följande: ”Kansliets Framtid” (avslutat; reviderade arbetsuppgifter för kanslichef respektive medlemsansvarig), ”Medlemsengagemangsgruppen”, ”Föreningsstruktur”, ”Stadgeöversynsgruppen” samt ”Historikgruppen”.
Anna Pierre informerade även om den digitala plattformen VoteIT som ska användas inför och under årsmötet. Medlemmar, vilka erlagt sin medlemsavgift för år 2017, kan via VoteIT korrespondera kring handlingar och ställa frågor samt på årsmötet följa besluten online och på distans. Medlemmar kommer dock inte att kunna e-rösta via VoteIT. Mer information om VoteIT såsom när och hur medlemmar kommer att kunna logga in i VoteIT kommer ut inom kort.
Ledamoten Lotta Lindholm redogjorde huvudstyrelsens förslag på ny verksamhetsplan för huvudföreningen. Beslut fattas av medlemmarna i samband med årsmötet 25 september.  Visionen är att stärka AIK:s position som en öppen, inkluderande och framgångsrik förening. Verksamhetsidén har följande inriktning: ”Främja idrotternas framgång”, ”Utveckla och stärka medlemskapet”, ”Vårda AIK:s identitet” samt ”Främja samverkan i AIK-familjen”.
För att vidga och utveckla värdegrundsarbetet har huvudföreningen beslutat att anlita Jacob Martinsson. Jacob ska utbilda våra respektive idrotter i AIK Stilen och klubbens värdegrundsarbete.
Våra idrotter berättade om sina respektive verksamheter följt av frågeställningar från våra medlemmar. Närvarande var representanter från AIK Bandy, AIK Basket, AIK Boule, AIK Bowling, AIK Boxning, AIK Friidrott, AIK Fotboll AB, AIK Fotboll FF, AIK Golf, AIK Innebandy samt AIK Ishockey.
Moderator för kvällen var ledamoten Mikaela Luthman. 51 medlemmar närvarade på mötet i Solna Gymnasium.

AIK kallar till informationsmöte

AIK bjuder in till informationsmöte måndag 4 september i Solna Gymnasium. Mötet startar kl 18.30 och beräknas vara slut senast kl 22.00. Huvudstyrelsen samt representanter för alla våra idrotter är på plats för att informera om respektives verksamhet och vi välkomnar våra medlemmar att närvara och ställa frågor till huvudstyrelsen samt till våra sektioner/specialidrottsföreningar. För att mötet inte skall dra ut för mycket på tiden så är frågor och svar tidsbegränsat för respektive sektion/förening. Huvudstyrelsen kommer även att informera om de förändringar som görs inför huvudföreningens årsmöte den 25 september.

Informationsmötet och de förändringar som görs inför årsmötet är ett resultat av arbetet i den arbetsgrupp som under det gångna verksamhetsåret haft i uppdrag att se över och föreslå förändringar för ett ökat medlemsengagemang i AIK.

Nedan följer relevanta handlingar inför måndagens möte.

Årsredovisning AIK HF 2016-2017

Förvaltningsberättelse AIK HF 2016-2017

AIK HF Budget 2017-18

Förslag ny Vision och verksamhetsidé AIK HF 2017-2018