Kategoriarkiv: Toppnyhet

Information från huvudstyrelsen till dig som AIK-medlem

Det är med tillförsikt som vi i styrelsen har arbetat utifrån vår verksamhetsplan under det gångna året. Mycket av arbetet pågår för fullt och vi tänkte kort informera nedan om delar av vårt arbete.
Glöm inte heller att boka in den 22 september 2018 i era kalendrar då både årsmöte i AIKs huvudförening samt AIK-galan äger rum.

Huvudstyrelsen följer den verksamhetsplan som tidigare publicerats på hemsidan, se HÄR. Nedan presenteras kort de arbetsgrupper och de frågor som dessa har att behandla utöver det ordinarie styrelsearbetet.

Kommunikationsgruppen
Syftet är att aktivera den externa kommunikationen från Huvudföreningen så att det vi gör också blir synliggjort för medlemmarna och allmänheten. Målet är också att synkronisera kommunikationen med andra delar inom AIK-familjen, ex AIK Fotboll.

Vi har under verksamhetsåret haft ett stort antal möten internt inom gruppen och inom styrelsen, liksom med andra delar av AIK-familjen. Vi har också haft tre möten med Solna Stad och två möten med Solna SAM. Vad som återstår och står närmast framåt är arbetet med sociala medier.

I kommunikationsgruppen ingår Cecilia Giertta och Cecilia Wahlman.

Stadgeöversynsgruppen
Styrelsen valde från början följande personer att ingå i gruppen: Olov Lindquist (sammankallande), Lars Söderqvist, Cecilia Giertta, Lotta Lindholm, Leo Rubio, Helena Roxtorp, Vassilio Vassiliadis, Daniel Torbjörnsson, Axel Granath och Juho Bah.

Daniel Torbjörnsson avsade sig uppdraget och Juho Bah var inte närvarande på något möte, men övriga deltog i arbetet och var närvarande vid minst två av de sju sammanträdena som hölls under 2017/2018.

Arbetsgruppen hade som uppgift att gå igenom hela våra nuvarande stadgar och föreslå förändringar av desamma. Gruppen skulle särskilt se över frågan om när man ska betraktas som medlem. Styrelsen ville att gruppen skulle ha ett färdigt förslag till årsmötet 2018. Ett färdigt förslag har också överlämnats till styrelsens möte 2018-05-22. Gruppens arbete kan därför betraktas som avslutat.

Medlemsengagemangsgruppen
Arbetsgruppen har som huvuduppgift att arbeta för att utöka antalet medlemmar i AIK och utveckla medlemskapet samt vidta åtgärder för att engagera och öka deltagandet bland medlemmarna på årsmötet.

Medlemsengagemangsgruppen har genomfört 12 arbetsmöten och bland annat arbetat med följande:

Infört intern tävling till AIKs idrotter för värvning av nya medlemmar, tydliggjort fördelningsnyckeln för idrotterna för ökat incitament av medlemsvärvning samt i samarbete med Föreningshuset sett över medlemsregistret.

En utvärdering kring senaste årsmötet har genomförts med nya förslag inför kommande årsmöte. Däribland upprättande av en AIK- Gala samma dag för att locka fler till årsmötet och öka engagemang och deltagande bland medlemmar.

Ett omtag har gjorts kring ”Gnagis” för att säkra upp löpande arbete och utveckla profileringen och engagemanget kring Gnagis.

En medlemsenkät har genomförts med över 4000 svarande för att efterfråga bl.a. vad som efterfrågas i medlemskapet och hur vi gemensamt kan stärka medlemskapet ytterligare. En enkät som kommer att presenteras efter sommaren för medlemmarna.

Genomfört matchvärdskap på AIK Hockey i samband med AIKs födelsedag den 15 februari.

Det kommande arbetet har fokus på kommande informationsmöte, årsmöte samt AIK- Galan men också inbjudan och upprättande av tydligare dialog och samarbete med AIKs supporterföreningar samt uppföljning av idrotternas värvningsaktiviteter av nya medlemmar.

I medlemsengagemangsgruppen ingår Johan Huldt (sammankallande), Lotta Lindborg, Tommy Lindqvist, Anna Pierre och Richard Månsson

Mål- och verksamhetsplanegruppen
Mål och verksamhetsgruppen består av Cecilia Giertta, Lars Söderqvist, Cecilia Wahlman och Lotta Lindborg. Syftet med gruppen var i första hand att snabbt ta fram de mål och den verksamhetsplan som Årsmötet efterfrågade, och som styrelsen själv kunde arbeta med. Gruppen samlades under två gemensamma dagar och arbetade fram ett dokument som presenterades för styrelsen bara en månad efter Årsmötet. Efter diskussioner och synpunkter och vissa korrigeringar kunde dokumentet presenteras på hemsidan inom de två stipulerade månader som Årsmötet gett oss som tidsram.

De mål och den verksamhetsplan som togs fram omfamnar allt arbete styrelsen gör i de olika arbetsgrupperna, och sträcker sig också längre fram i tiden än till Årsmötet 2018.

Strukturarbetsgruppen
Strukturarbetsgruppen har bestått av Tommy Lindqvist (sammankallande), Olov Lindquist, Lotta Lindholm, Cecilia Giertta, Christer Malmsten, Daniel Torbjörnsson och Nils-Olof Zethrin.

Arbetsgruppen har haft i uppgift att förbereda en diskussion om eventuella nya förslag om ny struktur inom AIK. Gruppen har sammanträtt och gått igenom ämnet. Diskussionen har främst berört för- respektive nackdelar med nuvarande organisationsstruktur i jämförelse med att organisera AIK som en alliansförening. Eftersom ingen medlem idag aktivt driver frågan om ett strukturbyte har styrelsen beslutat att vi ej kommer lägga något förslag om detta och inte heller föra en vidare diskussion i ämnet.

Historikgruppen
Gruppens primära uppgifter är att värna om, förvalta och hålla levande klubbens anrika historia. Under året har Historikgruppen arbetat utifrån en aktivitetsplan som togs fram i höstas. Här kommer ett axplock av genomförda aktiviteter:

Arkivering för framtiden
AIK HS har beslutat att donera allt arkivmaterial till Stadsarkivet för att det ska finnas där för framtida forskning och historieskrivning. AIK samverkar med Stadsarkivet för att detta ska skötas så professionellt som möjligt. Historikgruppen har kommit en bra bit på väg med att sortera och katalogisera en större mängd material som kommer att överlämnas till Stadsarkivet. En arkivplan kommer också att tas fram.

En AIK-historisk ljudguide i Solna
Solna stad och AIK har tagit fram en ljudguide för mobiltelefoner som låter lyssnaren ta del av stadens idrottshistoria, samtidigt som den guidar till platser för gamla och nuvarande idrottsanläggningar i Solna. Texterna är framtagna av medlemmar i Historikgruppen.
HÄR kan du ladda ned den.

Övriga aktiviteter
I samband med invigningen av Solna Konsthall bidrog AIK med en del föremål som ställdes ut och arbetet med att åtgärda den trasiga stenen i AIK-parken är i full fart. Kransnedläggning på AIKs grundarens Isidor Behrens gravplats på AIKs födelsedag den 15 februari.

Vill du bidra i gruppens arbete? Läs mer HÄR.

 

Ha nu en riktig trevlig sommar önskar vi i AIK Huvudstyrelse

 

Kallelse till årsmöte

Handlingar till mötet utsänds senare. Till årsmötet har samtliga medlemmar rätt att skriva motioner.
Dessa ska enligt stadgarna vara inlämnade till huvudstyrelsen senast den 14 juni.

Dagordningen kan du läsa HÄR.

Efter årsmötet inbjuder styrelsen till AIK-gala. Syftet är att galan tillsammans med årsmötet ska skapa en riktigt härlig AIK-kväll för alla medlemmar där mat, dryck, artister och prisutdelningar kommer äga rum.

Mer information om galan kommer på hemsidan.

Ljudguiden AIK – en idrottshistorisk promenad

Ljudguiden AIK – en idrottshistorisk promenad är en del av stadens uppmärksammande av AIK:s 125-årsjubileum. Tidigare evenemang i samband med jubiléet har varit en jubileumsmiddag, en utställning på biblioteket i Solna centrum, och ett jubileumslopp som passerade flera av de platser som finns omnämnda i ljudguiden.

Tisdag 29 maj klockan 16-18 finns Solna stad och AIK på plats vid Råsunda torg. Den guidade promenaden introduceras och besökare bjuds på lite fika klockan 16-17. På denna plats kommer senare också två kulturskyltar att sättas upp med information om platsens idrottshistoriska betydelse.

Redan nu går det att ta del av ljudguiden om AIK, det gör du HÄR.

Aktivitetsplan 2018

Vi presenterar nedan huvuddelarna i aktivitetsplanen för det kommande året nedan.

 • Tydliggöra vad som gäller för medlemsvärvning för AIKs olika idrotter
 • Värvningstävling av nya medlemmar bland idrotterna
  • Intern tävling i värvning av nya medlemmar mellan idrotterna
 • Genomföra matchvärdskapet i samband med AIKs hockeymatch AIK – Timrå (herrar) den 15 februari 2018.
 • Medlemskampanj
 • AIK Gala
  • Lansera och arrangera AIK Gala under året. Förslag att genomföra detta i samband med ordinarie årsmöte. AIK Galan ersätter Svart afton och ska båda bjuda in alla ideellt arbetande i klubben men också ge möjlighet för AIK medlemmar att närvara.
 • Gnagis – fortsätta och utveckla arbetet med Gnagis
 • Medlemsenkät avseende medlemskapet i AIK
 • Medlemskonceptet – vad ska ingå i medlemskapet.
 • Utse Årets medlem
 • Fortsatt arbete med att ta tillvara på och utveckla medlemmarnas engagemang och föreningens medlemsdemokrati
  • Fortsätta utveckla årsmöteskonceptet och VoteIT.

AIK firar födelsedagen

AIK fyller fantastiska 127 år torsdagen den 15 februari och det firar vi på platsen där Sveriges största idrottsförening bildades, nämligen på Biblioteksgatan 8 i centrala Stockholm. Wienercaféet hälsar alla AIK:are välkomna att fira födelsedagen på denna historiska plats. Traditionsenligt erbjuds födelsedagsfirande AIK:are att smita in bakvägen till ”Bageriet” (ingång Mäster Samuelsgatan) mellan 07:00-10:00 där Wienercaféet just denna högtidsdag erbjuder en frukost innehållande kaffe/téblandning, färskpressad apelsinjuice och nybakad fralla med ost alternativt ost/skinka för oss AIK:are till det reducerade priset 95 kronor. Naturligtvis serveras även som sig bör den alltid lika goda AIK-bakelsen för 65 kronor. Precis som förra året är bakre delen av matsalen reserverad för oss AIK-are. Resterande del av dagen går det utmärkt att titta förbi, men då gäller den vanliga entrén från Biblioteksgatan. Passa på att inleda födelsedagsfirandet där vår kära klubb bildades innan Ni beger Er till grundaren Isidor Behrens grav på Norra begravningsplatsen med adressen Solna kyrkväg. Kl.12:00 är Historikgruppen på plats för att lägga krans på graven. Isidor Behrens gravplats är belägen i kvarter 17 C och gravplatsens nummer är A 637. Efter det fortsätter firandet på ett välfyllt Hovet och det allsvenska toppmötet mellan AIK-Timrå IK med nedsläpp kl. 19.00. Känn Er varmt välkomna till en riktig AIK-dag! Ni som vill fira födelsedagen med tårta kan beställa den officiella AIK-tårtan direkt från Wienercaféet. Priset för en 10-bitars tårta är 550 kronor och måste beställas senast tre dagar innan. Tårtan tillverkas i begränsat antal. Era beställningar görs via order@wienercafeet.com.

 

Save the date – AIK:s årsmöte och den helt nyinstiftade AIK-galan äger rum den 22:a september!

Som en del av huvudstyrelsens uppdrag så ingår det att vårda AIK:s varumärke men också att utveckla klubben och ta tillvara på medlemmarnas intressen. Årsmötet är vårt viktigaste forum där medlemsdemokratin och hjärtat för AIK står i fokus.

Nytt för i år är att vi instiftar en AIK-gala som sammanfaller direkt efter årsmötet. Syftet är att skapa en riktigt härlig AIK-kväll för alla medlemmar där mat, dryck, artister och prisutdelningar kommer att äga rum. I samband med att AIK-galan införs så utgår Svart Afton.

Mer information kommer inom kort!

AIK Huvudstyrelse

 

Utvärdering av Årsmötet 2017 och fortsatt arbete för ökat medlemsengagemang

Arbetsgruppen ”Medlemsengagemangsgruppen” har nu, i enlighet med tidigare beslutad och kommunicerad verksamhetsplan, slutfört utvärderingen av årsmötet 2017 och tagit fram ett antal prioriterade aktiviteter för att fortsätta arbetet med att öka medlemmarna engagemang och att vidareutveckla årsmöteskonceptet under 2018. Vi kommer löpande under året att kommunicera status i detta arbete och de eventuella förändringar som vi implementerar.

Medlemmarna och dess engagemang är fundamentalt i en medlemsförening och AIK huvudförenings mål att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsdemokratin är viktiga och prioriterade områden. Vi hoppas med detta arbete, att under året skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemmar att kunna engagera sig. Vi vill erbjuda tydliga demokratiska processer och forum för att göra sin röst hörd och för att fortsätta att utveckla AIK, tillsammans med medlemmarna.

Det arbetet inleddes inför AIK huvudförenings årsmöte 25 september 2017 då flera förändringar genomfördes med syfte att öka medlemmars möjlighet till engagemang och dialog inför och under årsmötet.

Några veckor före årsmötet hölls ett Informationsmöte för medlemmar där AIK huvudstyrelse och samtliga sektioner och specialidrottsföreningar informerade om sina respektive verksamheter.

Inför årsmötet lanserades också ett webbaserat verktyg, VoteIT, som implementerades för att underlätta föreningens års- och medlemsmöten och där t ex motioner och förslag till ny styrelse läggs upp i god tid före årsmötet. Ett verktyg där medlemmar kan lägga egna förslag samt diskutera de beslut som skall tas på årsmötet. Under årsmötet kunde medlemmar logga in i VoteIT och följa de beslut som fattades, online och på distans.

AIK tog även fram en ordlista över årsmötesbegrepp och termer, för medlemmar som saknar erfarenhet av  hur ett årsmöte går till. Vi arbetade även med att stärka upp förberedelserna inför årsmötet och införde en del nya rutiner under årsmötet, t ex tydliga talarlistor.

Arbetet fortsätter.

AIK Huvudstyrelse

2018-01-19

Huvudstyrelsen agerar mot hoten inom AIK

Att vara AIK:are innebär mer än att bara känna stolthet och värme över vår förening, vår historia och våra aktiva. Att vara AIK:are innebär också att man beter sig på det sätt som våra värdegrunder säger. Det vill säga; man är schysst. Man bejakar inte våld, man varken hotar eller trakasserar enskilda medlemmar, aktiva eller andra som finns och verkar inom vår klubb. Det är inte förenligt med att vara AIK:are.

Att anställda och förtroendevalda inom AIK blivit utsatta för hot och trakasserier av andra inom AIK är fullständigt oacceptabelt och skadar AIK som klubb på väldigt många plan.

Huvudstyrelsen tar självklart starkt avstånd mot att detta förekommer.Det är en högst prioriterad uppgift att komma till rätta med hot och trakasserier. Sånt har inte i AIK att göra. 

Huvudstyrelsen kommer tillsätta en arbetsgrupp med stor erfarenhet av föreningsarbete, stadgar och juridik. Arbetsgruppen består av både människor utanför och inom AIK-familjen. Vårt mål är, att tillsammans med alla goda krafter i AIK, hitta tillbaka till den positiva anda som ska genomsyra AIK och som alla riktiga AIK:are står upp för tillsammans. Alla övertramp i form av hot och trakasserier måste stävjas. Vi vill befästa och förstärka AIK:s position som den största och bästa idrottsföreningen i Sverige. Det gäller alla våra idrotter, oss alla som älskar AIK och vill AIK väl.

Nu är  det viktigare  än någonsin att vara medlem i klubben, engagera sig och stötta det gemensamma arbetet för att komma tillrätta med de problem som finns. Det är det bästa sättet att vara med och se till att AIK:s arbete når de positiva mål vi har.

God Jul!

Hälsar Huvudstyrelsen för AIK