Mål och vision för AIK Friidrott

Den 17 september 2012 beslöt AIK:s årsmöte att åter väcka liv i dessa stolta traditioner och bildade en friidrottssektion. Nystarten innebar en långsiktig satsning på stabilitet och kvalitet. Det beslutades att verksamheten skulle bygga på efterfrågan och i nära samspel med dem som ansluter till vår verksamhet.

Målet är nu att det finns ledare och funktionärer som är intresserade och som har eller får ett stort AIK-hjärta och som tillsammans med andra vill bygga upp kompetens och utveckling.

Till vår hjälp har vi Idrottsrörelsens värdegrund genom idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill, Friidrottens värdegrund, AIK:s stadgar samt övriga inriktnings- och stöddokument inom RF och SISU.

Verksamheten ska vara placerad i Solna genom hemvist i Solnahallen. Vi ska också utnyttja idrottslyftets möjligheter att rekrytera utövare i Solnas skolor.

Huvudverksamheten är inledningsvis inriktad mot bra, roliga och utvecklande insatser för barn mellan sju år och uppåt. Utifrån administrativa och ekonomiska förutsättningar kommer även viss vuxenverksamhet att utvecklas.

Mål 2016-17

Vi återkommer med information efter första styrelsemötet för den styrelse som valdes av AIK:s årsmöte 19 september 2016.