Styrelsen

Följande styrelse har valts för verksamhetsåret 2017-18:

Ordförande:
Annika Engström
070-604 53 65
anen@telia.com

Ledamöter:
Tommy Bäckman
Lynn Iannello
Åsa Köhler
Per Ekman
Jörgen Lantto