Verksamhetsidé AIK Friidrott

AIK Friidrott erbjuder gemenskap, pedagogisk, individanpassad träning under lekfulla former. Friidrotten erbjuder en gren för alla, snabb som långsam, kort som lång, kraftig som smal.

AIK Friidrott erbjuder en jämställd verksamhet, där flickor och pojkar, kvinnor och män värderas lika, tränar och tävlar tillsammans.

Vi erbjuder flexibla träningsformer, inga krav på hög närvaro: ”träna när du vill” inom de ramar våra tider ger. I AIK Friidrott mäter du främst dina resultat mot dig själv.

Vår verksamhet ska kännetecknas av
– enkelhet (låga deltagarkostnader)
– lust och lärande
– kamratlig samvaro
– jämställdhet
– glädje och rörelse

AIK Friidrott
– för dig som vill utvecklas i takt med dig själv tillsammans med andra