- Uttryck angående könsroller är klandervärda. Personligen tycker jag att man ska beivra för det, säger disciplinnämndens vice ordförande Staffan Anderberg till TT.

I motiveringen står det att straffavgift åläggs den som uttrycker sig kränkande mot person.