Rikspolisstyrelsen – som i våras lade fram riktlinjerna för polisens ersättningskrav – vill nu ha en förklaring från Stockholmspolisen varför inte klubbarna debiterats för de extraordinära polisinsatserna under året.

–Vi kommer att göra en tillsyn i höst där vi vill veta hur olika evenemang hanterats. Och om man inte debiterat kostnaderna vill vi givetvis ha någon form av förklaring, säger Lars Tonneman, chef för polisrätt vid Rikspolisstyrelsen.

Idrottsklubbar som drivs som aktiebolag kan från och med i år krävas på betalning för polisarbete i samband med matchbevakning. Enbart för ett fotbollsderby i Stockholm har kostnaderna beräknats till omkring en miljon kronor.

Artikeln fortsätter...

– Förordningen följer lagstiftningen. Det finns ingen valmöjlighet i den här frågan och det är inte polisen som ska bestämma reglerna. Jag tolkar det här som att polisen i Stockholm inte anser sig ha haft några extra kostnader för bevakningen av fotbollsmatcherna, säger Lars Tonneman.

Polismyndigheten i Stockholm ansåg i ett yttrande i våras att RPS riktlinjer behövde kompletteras och ändras – men fick inget gehör för synpunkterna.

Nu tyder allt på att Stockholmsklubbarna inte får några polisnotor alls under den här säsongen. Fortfarande finns enligt polismyndigheten oklarheter kring hur debiteringen ska ske – och hur eventuella överklaganden ska hanteras.

Stockholmspolisen har hävdat att alla rutiner måste vara fastlagda innan räkningar kan börja skickas ut. Därför kommer heller inga ersättningskrav att riktas mot klubbarna i nuläget.

– Vi har fått vårt normala tillstånd för derbyt och i det nämns inget om några kostnader. Vad jag förstår kan man heller inte begära det i efterhand, säger Henrik Koch, säkerhetsansvarig i AIK fotboll.

Har ni haft några kontakter med polisen i den här frågan?

–Vi har fått information om hur de jobbar och vilka kostnader det kan handla om. Men efter det har vi inte hört något.

Hur kommer ni att hantera en eventuell räkning?

–Vi kommer att överklaga direkt.