Verksamhetsberättelse AIK Bouleförening 2017

2017 började med ett stort frågetecken om förutsättningarna för fortsatt verksamhet. Under säsongerna 2015 och 2016 hade AIK Boule tappat ca 75% av sina aktiva, däribland Div 3-laget, Veteranlaget och huvuddelen av representationslaget. Nedflyttning till Div 2 och svagt ekonomiskt underlag med bara 9 st licenser. Trots förutsättningarna tog sig AIK Boule till söndagens kvalspel … Fortsätt läsa Verksamhetsberättelse AIK Bouleförening 2017

2017 började med ett stort frågetecken om förutsättningarna för fortsatt verksamhet. Under säsongerna 2015 och 2016 hade AIK Boule tappat ca 75% av sina aktiva, däribland Div 3-laget, Veteranlaget och huvuddelen av representationslaget. Nedflyttning till Div 2 och svagt ekonomiskt underlag med bara 9 st licenser.

Trots förutsättningarna tog sig AIK Boule till söndagens kvalspel i Sv Cupen/Öppen 2017, efter att ha slagit Fagersjö i lördagens sista möte. I söndagens första möte, hade AIK Boule matchboll i tre av fem möten mot Boo SK som var en av favoriterna till slutsegern i Sv Cupen.

Sportsligt sattes målet att försöka hålla kvar AIK Boule i Div 2, trots det knappa licensunderlaget.

DM gav inga andra sportsliga framgångar än silver i Precisionsskytte/V55 samt vinst i kvalet till Precisionsskytte/V55 under SM i Vetlanda. Det slutade med en 5:e-plats och 1 poäng från SM-brons.

Våren 2017 tog styrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga upp en ungdomsverksamhet, AIK Ungdomsboule. En långsiktig plan antogs med syfte att till 2027 ha en självgående ungdomsverksamhet, med ledare rekryterade ur den egna ungdomsverksamheten.

Under april-maj visade AIK Boule upp boule på ett flertal skolor i Solna. Vi deltog både i Pampasparkens och Byparkens resp vårfester. Ett informationsblad trycktes upp och delades ut vid dessa tillfällen.

Lördagen den 19 maj arrangerades Ungdomsboulens Dag i Solna. Det första ungdomsboule-arrangemanget i Stockholm på många år, och ett arrangemang som gav oss mycket credd i Stockholmsdistriktet. ”Derbymatchen” mellan AIK Fotboll och AIK Ishockey fick ställas in med kort varsel dagen innan, till följd av mutförsöket i samband med AIK:s match mot IFK Göteborg. Joakim Thelin från AIK Hockey kom dock själv ned och spelade en dubbelmatch ihop med Ali Abdi mot Conny Carlsson och Dan Tingvall. Joakim Thelin deltog även i Skyttetävlingen, där både unga och vuxna deltog och som vanns av 12-årige Viktor.

Den årliga derbyturneringen på Slottsbacken mellan AIK, Djurgården och Hammarby slutade med seger för AIK.

Vårsammandraget i Div 2 Norra började darrigt med ett antal kostbara oavgjorda matcher, men slutade med en övertygande 3-1 seger mot Fagersjö. Poängmässigt ett bra utgångsläge för att nå kvalspel till Div 1 och en teoretisk chans att nå direktuppflyttning.

Under sommaren bedrevs Öppen Sommarlovsverksamhet alla vardagseftermiddagar i Byparken, med stöd från Byparkens Parklek och Solna Stad. Solna Stad ordnade även ett låsbart skåp till Byparken, där vi nu kan förvara juniorklot och annan utrustning.

Under sommaren slöts även en överenskommelse om skolsamverkan med Solna Stad i form av gratis skolverksamhet under läsåret och en skolturnering våren 2018. Tyvärr förssågs vi med en icke-fungerande e-adress från AIK, som gjorde att intresserade skolor och Fritids inte kunde nå oss. Detta uppdagades inte förrän i början av oktober, när utomhussäsongen led mot sitt slut.

Under sommaren slöts även överenskommelse om föreningssamverkan med AIK Ungdomsfotboll, där ungdomslag erbjuds boule som kompletteringsträning och AIK Ungdomsfotboll står för kostnaden.

Höstsammandraget i Div 2 Norra, inleddes i hällande regn och slutade med 2 poäng från kval till Div 1. Istället avslutades seriespelet med kval till Div 2, där AIK Boule vann alla möten. Av alla kval- och slutspel denna helg, var det bara AIK Boule och Coccinelle (seriesegrare i Elitserien) som mäktade med detta.

I slutet av oktober medverkade AIK Ungdomsboule på Andreas-dagen i Solnahallen, en årligen återkommande Idrottsdag för barn och ungdomar med funktionsvariation. Dagen arrangeras Norrbacka Handikapp IF, en av Sveriges äldsta idrottsföreningar för barn och unga med funktionsvariation. Medverkan var mycket uppskattad, och samtal har inletts om föreningssamverkan mellan AIK Ungdomsboule och Norrbacka Handikapp IF.

I slutet av oktober startade AIK Ungdomsboule även upp Juniorträning för StBf:s (Stockholms Bouleförbunds) räkning. Träningarna har varit gratis och öppna för alla unga bouleintresserade. Juniorklot har funnits att låna för de som inte haft egna klot. Verksamheten har bedrivits varje lördag i Liljeholmshallen och fortsätter fram till påsk -18.

Under hösten har ett antal strategiska beslut tagits i styrelsen, för att stärka AIK Bouleförening och skapa förutsättningar för förenings- och verksamhetsutveckling. Ett sådant beslut är att förändra träningsupplägget.

Fram till och med våren 2017, hade AIK Boule träningstid fredagskvällar i Liljeholmshallen. Träningarna var dåligt besökta och träningsavgifterna kom inte alltid in som de skulle. Styrelsen tog därför beslut om att flytta träningstiden till söndagseftermiddagarna och förändrade även upplägget för träningstiderna: Varannan vecka träning, varannan vecka klubbmöte. Avsikten var att göra träningstiden tillgänglig för fler medlemmar och för att stryka under att inomhussäsongen innebär försäsongsträning för att stärka medlemmarna och klubben inför tävlingssäsongen – inte socialt spel i väntan på att utomhussäsongen ska börja.

Vi tog även beslut om att införa träningskort till självkostnadspris (50% under gängse träningstidstaxa) till våren 2018. Billiga träningar och klubbmöten, gynnar medlemmarnas spelutveckling. Vi slipper dessutom trassel med kontant- och swishhantering i samband med träningar och egenarrangerade klubbmöten. Allt detta kommer att göra AIK Boule bättre rustade än någonsin, inför tävlingssäsongen 2018.

Inför inomhussäsongen 2018/2019, kommer varje spelare att få sätta upp ett individuellt utvecklingsmål och få en träningsplan utifrån detta. Alla som väljer att spela för AIK Boule ska känna sig viktiga, sedda och garanteras möjlighet till individuell, målbaserad utveckling. (se Verksamhetsplanen)

Styrelsen har också beslutat om en transparent UK-policy. Träningsnärvaro och prestationer vid klubbmötena, är de avgörande kriterierna vid uttagningarna till representationsspel. Attityd slår klass, vilket prestationerna i Div 2 N tydligt visade 2017 trots stora skillnader i kunnande och skicklighet i kaget.

I november tog styrelsen även beslut om att försöka starta upp ett Veteranlag, med mål att nå Elitserien/Veteran.

Beslut har även tagits om medverkan 2018 i Sv Cupen/Dam, Sv Cupen/Öppen, seriespel Div 2 N samt (om underlag finns) Div 3/Veteran. (se Verksamhetsplan 2018)

Under 2017 har AIK Boule haft en nära och positiv kommunikation med ansvariga Kommunalråd (Barn/utbildning resp Kultur/Fritid) i Solna Stad. I samband med detta har Solna Stad erbjudit hjälp med att framgent hitta lämplig lokal för inomhusspel, för skolverksamheten. En inomhushall skulle dessutom gynna AIK Boules seniorverksamhet och övrig bouleverksamhet i Solna – Sundbyberg.

Under 2017 har AIK Ungdomsboule stöttats med bidrag från AIK Huvudförening, Stockholms Bouleförbund (StBf) och Idrottslyftet (lokalt aktivitetsbidrag och med sk SF-bidrag via Sv Bouleförbundet).

Under 2017 återupptogs det vilande samarbetet med Stadium Teamsales och en klädprofil togs fram för AIK Boule. I enlighet med AIK:s generella klädpolicy, ska föreningstillhörighet uppvisas vid träning, tävling och representationsuppdrag.

Information har regelbundet publicerats på AIK Bouleförenings två Facebook-sidor (en öppen informationssida + en sida för medlemmar med licens) och AIK:s hemsida. Den interna Fb-sidan har även använts för att stärka medlemsinflytandet, genom olika enkäter kring verksamhetsfrågor.

Styrelsen har haft 6 st protokollförda sammanträden under 2017. Utöver detta har AIK Boule varit representerade vid 4 st Ordförandemöten i AIK Huvudförening, 3 st samrådsmöten (Solna Stad – Stockholms Idrottsförbund) samt vid årsmötet i Solna Samorganisation (paraplyorganisation för Solnas Idrottsföreningar och motpart till Solna Stad i bl a lokal-/anläggningsfrågor).

Verksamhetsansvariga under 2017 har varit Jonas Almquist (AIK Ungdomsboule), Hans Liljecrantz (AIK Ungdomsboule) och Krister Lindberg (UK). UK-grupp fr o m vinter 2017, har varit Krister Lindberg (Öppen) Hans Liljecrantz (Vet) och Annelie Westin (Dam).

Vid ingången av 2018 har AIK Boule två st Steg 2-utbildade tränare (Conny Carlsson och Jonas Almquist) och en Nationell Domare (Conny Carlsson).

AIK Bouleförening har 22 medlemmar med tävlingslicens per 1 jan 2018. Av dessa är endast 8 st medlemmar 55 år eller äldre, i motsats till Sv Bouleförbundet där 80 % av de licensierade spelarna är 55 år eller äldre.

Antalet medlemmar i AIK Bouleförening (antal AIK-medlemmar som i sitt medlemskap har valt att vara med i AIK Bouleförening) är 1 781 personer per 1 jan 2018. Det gör oss till Sveriges största bouleförening, sett till antalet medlemmar.

AIK Bouleförening har varit representerad i Stockholms Bouleförbunds styrelse genom Annelie Westin.

AIK Bouleförening har varit representerad i Sv Bouleförbundets styrelse genom Jonas Almquist.

Stockholm den 3 mars 2018

Jonas Almquist, Ordf                                               Annelie Westin, Sekreterare

Bo Petersson, Kassör                 Krister Lindberg, Ledamot                Hans Liljecrantz, Ledamot

Allmänna Idrottsklubben

Publicerat den 6 mars, 2018