Allmänna Idrottsklubben

Allmänna Idrottsklubben

Tack för mig!

Sista dagen som ordförande i AIK Boule. Fem år går fort. Fem år där vi gått från nedläggningshot, till att ta plats i den svenska boulens finrum. Från botten, till toppen. Jag läser AIK Huvudförenings stadgars § 19, som formulerar…

AIK Boule kallar till Årsmöte

Efter hot om nedlagd verksamhet vår-vintern 2017, kan AIK Bouleförening nu se tillbaka på fem mycket framgångsrika år när jubileumsåret 2021 ska sammanfattas på årsmötet den 27 mars. – Med fem tävlingslicenser, 3 000 kr på kontot, obetalda räkningar och…