Rapport från huvudföreningens informationsmöte

Allmänna Idrottsklubben genomförde ett informationsmöte för våra medlemmar i Solna Gymnasium måndagen den 4 september.
Allmänna Idrottsklubben genomförde ett informationsmöte för våra medlemmar i Solna Gymnasium måndagen den 4 september. Närvarande var huvudstyrelsen samt representanter för våra föreningar/sektioner.
Kanslichef Jonas von Kjerrulf informerade om huvudföreningens dagliga verksamhet. I kansliets uppgifter ingår bland annat medlemsregistrering, medlemsvård, medlemsvärvning, bevakning av AIK:s varumärkesskyddade klubbemblem samt att vara en sammanhållande länk mellan huvudföreningen och våra idrotter.
Huvudstyrelsen redogjorde för huvudföreningens ekonomi som är mycket tillfredsställande. Överskottet delas ut i form av bidrag som kan sökas av våra idrotter under två bidragsperioder; höst alternativt vår beroende på verksamhetsår. Kassör Göran Cederwall informerade även om de bidrag och lån som idrotterna erhöll av huvudföreningen under gångna verksamhetsåret. Kassören redovisade AIK:s budget för verksamhetsåret 2017/18. AIK har en ekonomi i balans sedan flera år. Det är resultatet av hårt arbete med att sanera skulder och att öka intäktssidan. Att öka medlemsantalet har dessutom inneburit en starkare ekonomi för huvudföreningen och tack vare det kan vi utge bidrag och stötta våra idrotter ekonomiskt. Ju fler medlemmar desto starkare ekonomi för huvudföreningen och därmed mer ekonomiska medel till våra föreningar/sektioner. För varje ny medlem kan vi ge cirka 300 kronor per år i snitt till idrottsverksamheten i AIK.
Ledamoten Anna Pierre informerade medlemmarna huvudstyrelens tillsatta arbetsgruppen och dess uppgifter. Arbetsgrupperna är följande: ”Kansliets Framtid” (avslutat; reviderade arbetsuppgifter för kanslichef respektive medlemsansvarig), ”Medlemsengagemangsgruppen”, ”Föreningsstruktur”, ”Stadgeöversynsgruppen” samt ”Historikgruppen”.
Anna Pierre informerade även om den digitala plattformen VoteIT som ska användas inför och under årsmötet. Medlemmar, vilka erlagt sin medlemsavgift för år 2017, kan via VoteIT korrespondera kring handlingar och ställa frågor samt på årsmötet följa besluten online och på distans. Medlemmar kommer dock inte att kunna e-rösta via VoteIT. Mer information om VoteIT såsom när och hur medlemmar kommer att kunna logga in i VoteIT kommer ut inom kort.
Ledamoten Lotta Lindholm redogjorde huvudstyrelsens förslag på ny verksamhetsplan för huvudföreningen. Beslut fattas av medlemmarna i samband med årsmötet 25 september.  Visionen är att stärka AIK:s position som en öppen, inkluderande och framgångsrik förening. Verksamhetsidén har följande inriktning: ”Främja idrotternas framgång”, ”Utveckla och stärka medlemskapet”, ”Vårda AIK:s identitet” samt ”Främja samverkan i AIK-familjen”.
För att vidga och utveckla värdegrundsarbetet har huvudföreningen beslutat att anlita Jacob Martinsson. Jacob ska utbilda våra respektive idrotter i AIK Stilen och klubbens värdegrundsarbete.
Våra idrotter berättade om sina respektive verksamheter följt av frågeställningar från våra medlemmar. Närvarande var representanter från AIK Bandy, AIK Basket, AIK Boule, AIK Bowling, AIK Boxning, AIK Friidrott, AIK Fotboll AB, AIK Fotboll FF, AIK Golf, AIK Innebandy samt AIK Ishockey.
Moderator för kvällen var ledamoten Mikaela Luthman. 51 medlemmar närvarade på mötet i Solna Gymnasium.