Budget AIK Bouleförening 2018

Allmänt Licensintäkter och licensavgifter tar ut varandra och ingår därför inte i budgeten. Rent generellt kan man säga att medlemsintäkterna 8 800 kr inte täcker de fasta kostnaderna 9 700 kr (tävlingskostnader, avgifter till Distriktet och Förbundet). Styrelsen har dock valt att inte lägga förslag om höjd avgift. Istället höjer vi egenfinansieringen (dvs kostnaden varje … Fortsätt läsa Budget AIK Bouleförening 2018

Allmänt

Licensintäkter och licensavgifter tar ut varandra och ingår därför inte i budgeten.

Rent generellt kan man säga att medlemsintäkterna 8 800 kr inte täcker de fasta kostnaderna 9 700 kr (tävlingskostnader, avgifter till Distriktet och Förbundet). Styrelsen har dock valt att inte lägga förslag om höjd avgift. Istället höjer vi egenfinansieringen (dvs kostnaden varje spelare måste betala vid klubbundet tävlingsspel på annan ort) från 300 kr till 500 kr.

2018 har vi valt att subventionera träningskostnaden till 250 kr/termin och spelare. Vi har också valt en för medlemmarna tillgängligare träningstid. Syftet är att uppmuntra till högre träningsdeltagande eftersom det stärker föreningen socialt och sportsligt. Överskjutande anläggningskostnad för Liljeholmen, täcks med intäkter från egenarrangerade klubbmöten.

Skolturneringen täcks med ungdomsverksamhetens eget överskott 2017 och medel som söks från Idrottslyftet. Det innebär att överskottet 2018 kommer att bli större än det budgeterade överskottet 2018. Ungdomsverksamheten bär m a o sina egna kostnader och genererar i nuläget högre intäkter än seniorsidan.

AIK Bouleförening är ingen rik förening. Men med föreslagen budget klarar vi både de sportsliga och föreningsmässiga utvecklingsmålen för 2018, för att fortsätta att växa och stärkas som förening.

Stockholm den 3 mars 2018

Jonas Almquist, Ordf                                               Annelie Westin, Sekreterare

Bo Petersson, Kassör                  Krister Lindberg, Ledamot                  Hans Liljecrantz, Ledamot

Kostnader 

Tävlingsavgifter, senior:

Klubb-DM/V55 600 kr

Klubb-DM/Öppen 600 kr

Sv Cupen Dam 1 500 kr

Sv Cupen/Öppen 1 500 kr

Seriespel Div 2 N 2 000 kr

Seriespel Div 3/Vet 1 500 kr                                   7 700 kr

 Förbunds- och Distriktsavgift

 StBf 5 00 kr, SBF 1 500 kr                                        2 000 kr

 Tävlingskostnad, senior 

Sv Cupen/Dam 2 500 kr

Seriespel Div 2 N 3 x 2 500 kr = 7 500 kr                    10 000 kr 

Träningskostnad, våren/hösten -18 

Liljeholmshallen 540 kr x 20 träningstillfällen       10 800 kr 

Priser Skolturnering, min 10 lag/klass (4 st)

Graverade medaljer inkl svart/gula band                   260 kr

Penningpriser till Klasskassan Plac 1 – 4               11 000 kr

Vandringspokal                                                                  3 000 kr

I-licens Junior 12 st a 100 kr                                         6 000 kr

Affischer och annat tryck material                            5 000 kr 

SUMMA:                                                                           – 55 760 kr

Intäkter

Medlemsavgifter

22 licensierade spelare x 400 kr                                8 800 kr 

Träningskort, våren/hösten -18

30 st Träningskort Liljeholmen a 250 kr                 7 500 kr

Klubbmöten, våren/hösten -18

6 st klubbmöten á 50 kr/gästande spelare            2 700 kr

Egenavgf Tävling, annan ort

Sv Cupen/Dam, 5 spelare                                              2 500 kr

Seriespel Div 2 N, 3 sammandrag x 8 spelare     12 000 kr

Verksamhetsbidrag AIK                                             25 000 kr

Svenska Spel Gräsroten                                               2 000 kr 

 SUMMA:                                                                          + 60 500 kr

SUMMA BUDGET 2018                                                 + 4 740 kr

Allmänna Idrottsklubben

Publicerat den 6 mars, 2018