Mål och vision för AIK Friidrott

Den 17 september 2012 beslöt AIK:s årsmöte att åter väcka liv i dessa stolta traditioner och bildade en friidrottssektion. Nystarten innebar en långsiktig satsning på stabilitet och kvalitet. Det beslutades att verksamheten skulle bygga på efterfrågan och i nära samspel med dem som ansluter till vår verksamhet.

Målet är nu att det finns ledare och funktionärer som är intresserade och som har eller får ett stort AIK-hjärta och som tillsammans med andra vill bygga upp kompetens och utveckling.

Till vår hjälp har vi Idrottsrörelsens värdegrund genom idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill, Friidrottens värdegrund, AIK:s stadgar samt övriga inriktnings- och stöddokument inom RF och SISU.

Verksamheten ska vara placerad i Solna genom hemvist i Solnahallen. Vi ska också utnyttja idrottslyftets möjligheter att rekrytera utövare i Solnas skolor.

Huvudverksamheten är inledningsvis inriktad mot bra, roliga och utvecklande insatser för barn mellan sju år och uppåt. Utifrån administrativa och ekonomiska förutsättningar kommer även viss vuxenverksamhet att utvecklas.