Information gällande AIK:s klubbmärke

Gällande AIK:s grafiska manual från 2007 och riktlinjer kring hanteringen av AIK:s klubbmärke så har AIK Fotboll för AIK:s huvudförening (AIK HF) föreslagit en konkretisering för att mer passa dagens behov gällande tryckteknik och digital användning.

Gällande AIK:s grafiska manual från 2007 och riktlinjer kring hanteringen av AIK:s klubbmärke så har AIK Fotboll för AIK:s huvudförening (AIK HF) föreslagit en konkretisering för att mer passa dagens behov gällande tryckteknik och digital användning. Delen gällande klubbmärket i den grafiska manualen från 2007 har tyvärr ej efterföljts i AIK och av dess sektioner och anledningen till detta är att färgkoderna i den grafiska manualen från 2007 ej uppfattats som historiskt korrekta under senare år och med den digitala standarden som nu finns.

Under våren 2016 föreslog AIK Fotboll för AIK HF att fastställa en ny och uppdaterad grafisk manual för föreningen efter att AIK HF önskat hjälp av AIK Fotboll i frågan. AIK HF har hela tiden varit informerade om processen och ställt sig positiva till det. AIK Fotboll lämnade under hösten 2016 in en fullständig grafisk manual gällande klubbmärket och AIK HF gav då ett godkännande till AIK Fotboll att använda sig av den nya och uppdaterade manualen. Det är med andra ord ingen enskild medarbetare på AIK Fotboll som agerat på eget initiativ.

AIK HF kommer under 2017 att ta hjälp av AIK Fotboll gällande fastställande av en uppdaterad grafisk manual som ska gälla för hela föreningen. Detta för att skapa ett enhetligt uttryck för hela AIK.

Kort information om färgerna i AIK:s klubbmärke: RGB-uppgifterna för digital användning, d v s på datorskärmar, tv, mobiltelefoner, etc i den grafiska manualen från 2007 har inte uppfattats lika korrekta som motsvarande färgvärden för tryckt material (PMS och CMYK). Med den digitala teknik som fanns för tio år sedan (2007) då den grafiska manualen fastställdes kan och bör de färgvärden som angavs i manualen ha sett riktiga ut på dåtidens skärmar. Det ska även läggas till att PMS- och CMYK-färgerna i manualen 2007 behöver anpassas efter dagens tryckteknik.

I och med den digitala utvecklingen sedan 2007 så har med tiden de angivna färgvärdena (RGB) uppfattats som felaktiga på nutidens skärmar. AIK Fotbolls förslag till AIK HF tillkom för att anpassa AIK:s klubbmärke efter den teknik som finns idag, men samtidigt behålla den historiska färguppfattningen gällande AIK:s klubbmärke.

Exempelvis så har den gula färgen i AIK:s klubbmärke under senare år uppfattats mer neongul än den gula färg som AIK historiskt sett har haft vilket av många har uppfattats som felaktigt. Ett annat exempel är att i den grafiska manualen från 2007 används ett klubbmärke med det så kallade ”brutna A:et” vilket är helt felaktigt. Även fler mindre detaljer gällande klubbmärket är felaktiga i den grafiska manualen från 2007.

Text: AIK HF och AIK Fotboll

Denna text är även publicerad på AIK Fotbolls hemsida, www.aikfotboll.se

Observera att tryckfärger (CMYK & Pantone/PMS) ej går att återspegla till 100% i digitalt utförande. Ovanstående visar hur Adobe Illustrator återger PMS-färgerna i digitalt utförande.
Observera att tryckfärger (CMYK & Pantone/PMS) ej går att återspegla till 100% i digitalt utförande. Ovanstående visar hur Adobe Illustrator återger CMYK-färgerna i digitalt utförande.