Valberedningens förslag 2018

Valberedningen har sedan senaste årsmötet bestått av endast Leo Rubio. Leo har haft löpande kontakt med Ordförande Jonas Almquist under verksamhetsåret och har uppmärksammat det positiva klimatet och resultaten (sportsliga och administrativa), som vuxit fram.

Valberedningen hade hoppats att komplettera styrelsen med minst en till och då en person med kommersiella egenskaper. Vi hoppas att styrelsen under året finner denna person och adjungerar hen.

Förslag till styrelse 2018:

Ordförande          ett år                     Jonas Almquist

Ledamot               ett år kvar            Hasse Liljekrantz

Ledamot               ett år kvar            Krister Lindberg

Ledamot               omval två år       Annelie Westin

Ledamot               nyval två år        Per Grånefors

Representant HS                               Cecilia Gierrta

Revisor                  omval ett år       Stefan Widenholm

Kommentar: Leo Rubio kan tänka sig att sitta ett år till under förutsättning att en person eller två personer med bouleerfarenhet tillkommer.

Allmänna Idrottsklubben

Publicerat den 13 mars, 2018