Bli medlem

Medlemsavgifter betalas till Plusgiro: 60 06 35 – 7 och består av följande:

1- Medlemskap i AIK huvudförening.

Obligatoriskt för alla. Ansökan om medlemskap görs här och vid frågor mejla medlem@aik.se

 • Gnagismedlem 0-12 år: 150 kr
 • Ungdomsmedlem 13-17 år: 200 kr
 • Juniormedlem 18-24 år: 250 kr
 • Seniormedlem 25-64 år: 600 kr
 • Pensionärsmedlem 65 år och äldre: 400 kr
 • Familjemedlemskap: 700 kr/familj
 • Ständig medlem engångsavgift 6 000 kr
 • Betalas till AIK Bankgiro: 620 – 7021

2- Medlemskap i AIK Bouleförening.

3- Aktivitetsavgift .

 • Senior (från 18 år): 500 kr.
 • Barn/Ungdom (t o m 17 år) inkl försäkring/RF: Gratis om du är medlem i AIK.
 • Kontakta boule@aik.se
 • Betalas till AIK Pétanque Plusgiro: 60 06 35 – 7

4- Tävlingslicens (för tävlande spelare)

 • Tävlingslicens omfattar försäkring/RF, Senior (18 år): 300 kr.
 • Ungdom (upp till 17 år) 100 kr
 • Kontakta boule@aik.se
 • Betalas till AIK Petanque Plusgiro: 60 06 35 – 7