AIK Boule:

Ungdomsboulens Dag

Har Stefan Ishizaki lika boulekänsliga händer som han har bollkänsliga fötter? Har Anders Gozzi ett hemligt trumfkort i bakfickan?

SENASTE NYHETERNA
Klubbinfo AIK Boule:

Budget för AIK Bouleförening 2018

Allmänt

Licensintäkter och licensavgifter tar ut varandra och ingår därför inte i budgeten.

Klubbinfo AIK Boule:

Balansrapport för AIK Bouleförening

Balansrapport                          2017-01-01                     2017-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Plusgiro                                             13 755                                    35 233 Summa tillgångar:                     13 755                                    35 233  Eget Kapital/Skulder  Eget kapital                           … Fortsätt läsa Balansrapport för AIK Bouleförening

Klubbinfo AIK Boule:

Resultatrapport 2017

Rörelsens intäkter             2017-01-01/2017-12-31         2016-01-01/2016-12-31  Licensavgifter                                                           4 500                                8 450 Tävlings-/Träningsavgifter   … Fortsätt läsa Resultatrapport 2017

Klubbinfo AIK Boule:

Revisionsberättelse för AIK Bouleförening

Vid granskning av AIK Bouleförenings räkenskaper för tiden 2017-01-01 – 2017-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader styrkta med verifikationer.

Klubbinfo AIK Boule:

Valberedningens förslag 2018

Valberedningen har sedan senaste årsmötet bestått av endast Leo Rubio. Leo har haft löpande kontakt med Ordförande Jonas Almquist under verksamhetsåret och har uppmärksammat det positiva klimatet och resultaten (sportsliga och administrativa), som vuxit fram.

Valberedningen hade hoppats att komplettera styrelsen med minst en till och då en person med kommersiella egenskaper. Vi hoppas att styrelsen under året finner denna person och adjungerar hen.

Klubbinfo AIK Boule:

Verksamhetsplan för AIK Bouleförening 2018

Föreningen Arbetet med föreningsutvecklingen, fortsätter 2018. Det handlar framförallt om tre områden: Stärka styrelsens kompetens. Utan en aktiv, engagerad och kompetent styrelse, blir det svårt för AIK Bouleförening att fortsätta att utvecklas och att växa. Stärka sammanhållningen i föreningen. AIK Boule har gått från 9 st licenser till 22 licenser under 2017. En bra och … Fortsätt läsa Verksamhetsplan för AIK Bouleförening 2018

Fler boulenyheter