Välkommen till AIK Boule

AIK Bouleförening har som målsättning att utgöra den självklara mötesplatsen för alla med svartgult hjärta som vill utöva boulespel oavsett skicklighet, ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder.

Vid sidan av den rent sportsliga målsättningen är det bouleföreningens ledstjärna att aktivt bidra till att stärka den sociala gemenskapen inom AIK-familjen samt att verka för Fair Play och AIK-Stilen.

Tävlingsverksamheten bedrivs med representationslag i olika klasser.Medlemskap i Allmänna Idrottsklubben är obligatoriskt. Till det kommer en spelar- och licensavgift för att täcka fasta kostnader. Därutöver betalar varje enskild spelare sina respektive träningskostnader (banhyra), start- och tävlingsavgifter. För barn och ungdomar upp till och med 17 år, är verksamheten avgiftsfri.

AIK Boule – på en grusplan nära dig!