Bli Sponsor

Huvudsponsorer

Varför behövs sponsring?

All verksamhet inom AIK brottning sker på ideell basis och Ert bidrag kommer att göra stor skillnad. Vi strävar efter en ekonomi i balans och trots stram resurshållning med mycket ideellt arbete kommer det vara svårt att få inkomsterna att räcka till. Därför kommer Ni som sponsor vara av stor betydelse för att föreningen ska kunna infria sina mål gentemot de aktiva i klubben.

Vi behöver fler duktiga junior- och ungdomstränare till klubbens aktiva flickor och pojkar vilket kräver utbildning. Vi vill också hålla vår lokal i bra skick och se till att den är anpassad till de aktivas behov med bra brottnings- och träningsutrustning.

Bli sponsor och stötta AIK brottning

Våra sponsorpaket

130 kg – Tungviktspaket

48 000 kr • 2 års sponsorskap

– Sponsorskapet sträcker sig över två år
– Synlig på klubbens hemsida som huvudsponsor med Namn och logotype
– Namn eller logotype tryckt på klubboverall
– Två träningstillfällen per år för företag eller företagskunder
– Finns det andra önskemål från sponsorn är vi öppna för samtal om detta

55 kg – Lättviktspaketet

10 000 kr • 1 års sponsorskap

– Sponsorskapet sträcker sig över ett år.
– Namnet finns på klubbens hemsida (startsidan).
– Vid ett tillfälle tar klubben emot företaget eller dess kunder i klubblokalen i överenskommet antal och har utmanande träning som anpassas till gruppen.
– Synas på samlingstavla över sponsorer i lokalen.

100 gram – Vikten spelar mindre roll

+100 kr Valfri längd på sponsorskap

Här är nivån 100 kr eller däröver och du bestämmer själv nivån på ditt bidrag. Det kanske bara är så att du har en speciell känsla för brottning, du kanske har barn som brottas i klubben eller själv är brottare och upplever att du har möjlighet att bidra. Vi välkomnar alla summor och du kommer- om du vill lyftas fram på våra sociala medier som tack för ditt bidrag.

Stödmedlem

+300 kr

För 300 kr kan du bli stödmedlem och vara med och stötta AIK brottning