Årsmöte

AIK Dartförenings årsmöte 2024 kommer att hållas lördagen den 25:e maj 2024.
Restaurang Tegelbaren
Motioner skickas till motioner@aikdart.se senast den 27:e april 2024.