Styrelsen

AIK Dartförenings styrelse

  • Ordförande: Björn Lysell
  • Vice ordförande: Håkan Arvidsson
  • Kassör: Björn Flood
  • Sekreterare: Anna-Lena Olsson
  • Ledamöter: Ola Hesselvall, Martin Ross-Langley
  • Suppleanter: Stefan Flood, Jarlis Jarlheden
  • Revisorer: Linus Persson, Patrik Jarleman 
  • Valberedning: Lonny Blomberg, Ulf Samuelsson