Item mobile-menu-secondary not registered or doesn't have a view.php file.
Item divider not registered or doesn't have a view.php file.

Kamratklubben Gamla AIKare

Vårt ändamål

Kamratklubben Gamla AIK:are har enligt stadgarna till ändamål:
– att vara en sammanhållande länk mellan AIK:are, som bevisat sitt intresse för AIK genom att aktivt
– ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars uppvisat ett långvarigt och rekommenderat medlemskap
– att medverka till att dessa AIK-medlemmar i och med sitt frånträde av funktioner inom AIK

behåller kontakten med AIK och sina gamla kamrater:
– att hos dessa medlemmar söka vidmakthålla intresset för AIK.

Att bereda medlemmarna nytta och nöje genom bedrivande av idrott av lämpligt slag genom
– sällskapligt umgänge
– att vara ett stöd för AIK