Kamratklubben Gamla AIKare

Välkommen

Vi samlas vid ett tiotal träffar om året där vi umgås och har trevligt tillsammans över en matbit. Vid dessa träffar bjuder vi in olika föreläsare av olika slag. Det kan vara representanter från olika idrotter och även föreläsare som berättar om aktuella och intressanta ämnen. Andra aktiviteter anordnas även under året.

Syftet med kamratklubben är att vi vill vara en sammanhållande länk mellan AIK:are som bevisat sitt intresse för AIK genom att aktivt ha utövat idrott, deltagit i organisationsarbetet eller annars visat upp ett långvarigt och rekommenderat medlemskap.

Vi vill medverka till att AIK-medlemmar behåller kontakten med AIK och sina kamrater.

Med andra ord se till att medlemmar behåller sitt intresse för AIK och utgöra en mötesplats för alla med svartgula hjärtan och även verka för att stödja AIK.

OBS! Årsmötet 2024 kan man läsa om under flik årsmöten