Medlemmar

Våra medlemmar

Föreningens medlemsantal har under 2000-talet pendlat mellan 130-150 medlemmar med en medelålder kring 70 år, och består av såväl kvinnor som män. Bland dessa finns en rad före detta styrelseledamöter, övriga förtroendevalda, ledare, funktionärer och anställda i AIK.

Bli medlem du också!

För att bli medlem krävs att:
– du är minst i 30-års åldern
– du varit medlem i AIK i minst 10 år
– styrelsen därefter enhälligt godkänner din medlemsansökan
– du inbetalar medlemsavgift och eventuell inträdesavgift.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år.

Hämta medlemsansökan via denna länk, eller genom att kontakta Kamratklubben Gamla AIK:ares sekreterare Jan Hallberg, 070-467 23 63, och insända ifylld blankett till:
Jan Hallberg, Tillfällegatan 7, lgh 1101, 761 30 Norrtälje