Årsmöten

Årsmöte 2024 kommer att hållas den 17 april. Inbjudan kommer och mer info.

Årsmöte 2023

Den 18 april hölls årsmötet för 2023. Vi hade äran att få höra vad Damlandslagets huvudtränare Peter Gerhardsson hade att berätta om landslaget. Ett stort tack till hans medverkan!

Årsmöte 2022 -på rätt tid!

Kamratklubben Gamla AIK-are har de senaste två åren inte kunnat ha årsmöte på rätt tid enligt stadgarna. Anledningen till det har givetvis varit pandemin. I år kunde dock årsmötet genomföras  på rätt sätt och 21/4 träffades 32 medlemmar på Karlberg. Efter själva årsmötet infann sig också dagens inbjudne föredragshållare, SvT:s Jacob Hård.

Årsmötet gick, som oftast, smidigt och snabbt under ledning av ordförande Sune Hellströmer. Jan Hallberg valdes till mötets sekreterare. Valen blev föga spännande då valberedningens förslag antogs av mötet. Till ordförande omvaldes Sune Hellströmer och ledamöterna Monica Lyfors, Jan Hallberg och Peter Hansson omvaldes på två år. Ledamöterna Christer Barck, Christer Bruzelius och Erik Ekwall valdes på två år 2021. Kenneth Wester omvaldes till suppleant. Inte heller bland revisorerna blev det någon förändring, utan Bertil Lindbäck och Fredrik Lundstedt antogs som revisorer med Rolf Stenberg som revisorssuppleant. Valberedningen med Jarl Fransson, Kurt Hammarström och sammankallande Lennart Krook fick fortsatt förtroende.

Efter årsmötet kåserade Jacob Hård på ett trevligt och lättsamt sätt om sina år på radiosporten och SvT:s sport. Han är glad för den ”skola” han fått gå i och nämnde bl.a. att han hade glädjen av att för en kort tid arbeta med självaste Sven Jerring! Åke Strömmer inte bara talade fort utan han var även snabb i tanke och i repliker! Jacob nämnde också den betydelse som Sven ”Plex” Pettersson haft för honom. Han gladdes också över de fina samarbeten han haft med Anders Gärderud och Anders Blomquist. På frågan om vilka som är Sveriges genom tidernas största skidåkare svarade Jacob Gunde Svan på herr- och Charlotte Kalla på damsidan. Ett få göra ett program om Gunde Svan står på önskelistan!

Kamratklubben tackar Jacob Hård för ett trevligt framförande!

Kvällen avslutade med sedvanlig fin middag och ett lotteri med viner och några av Anders Johréns böcker.

//Erik Ekwall

Årsmöte 2021

Kamratklubben Gamla AIK-are hade inte haft något fysiskt möte sedan februari -20, så det var med förväntan en stor skara (44 st varav 42 med rösträtt) samlades på Karlberg för årsmöte 1/9 -21.

Ordföranden Sune Hellströmer hälsade alla välkomna och introducerade kvällens föreläsare, fotbollslagets tränare Bartosz Grzelak. Bartosz berättade att han kom till Sverige fem år gammal från Polen. Här hamnade han på Ängkärrsgatan i Solna och fotbollen blev en viktig del under uppväxten. Som aktiv spelade han i Vasalund och BP, innan han hamnade i AIK. I AIK blev det endast ett inhopp mot Malmö FF 1997. Efter diverse provspelningar spelade Bartosz (efter en skadeperiod) i Vallentuna, Norge och IK Frej. Efter den aktiva karriären satsade han på tränarrollen med början i IK Frej och blev därefter assisterande tränare till Rickard Norling i AIK under guldåret 2018. Efter att ha varit assisterande förbundskapten för U21 var Bartosz tillbaka i AIK som huvudtränare sommaren 2020. Med hjälp av videoinslag berättade Bartosz om hur man vill att laget ska spela och hur man tränar. Bl. a. tränar man mycket på snabbare omställningar. Bartosz gjorde ett mycket trevligt och ödmjukt intryck, men verkar också vara en person som vet vad han vill! Han vågade inte uttala sig om fortsättningen under hösten och antydde att det var många ”svåra” matcher framöver. Mötet tackade för hans presentation och önskade laget och ledningen lycka till under resten av säsongen!

Efter Bartosz Grzelaks genomgång vidtog själva årsmötet, som blev föga dramatiskt! Styrelse- liksom revisionsberättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Alla följande val beslutades i enlighet med valberedningens (Lennart Krook, Jarl Fransson och Kurt Hammarström) förslag. Detta innebar att Sune Hellströmer omvaldes till ordförande på ett år och att Christer Barck, Christer Bruzelius och Erik Ekwall omvaldes på två år. Monica Lyfors, Jan Hallberg och Peter Hansson valdes på två år 2020. Kenneth Wester omvaldes till suppleant på ett år. Det blev även omval av revisorerna (Bertil Lindbäck och Fredrik Lundstedt) och revisorssuppleanten (Rolf Stenberg). Slutligen omvaldes den aktuella valberedningen.

Årets gamling 2019, Jonas Almqvist, premierades för sina fina insatser för AIK boule. Vare sig Årets AIK-are 2019, brottaren Alex Kessidis, och 2020, AIK:s damfotbollslag, kunde närvara men hyllades. Leif Karlsson fick en separat hyllning för sina stora och betydelsefulla insatser för AIK fotboll. Fyra medlemmar (Bertil Lindbäck, Monica Lyfors, Kenneth Wester och Christer Barck) uppvaktades av Kamratklubben då de nyligen haft jämna högtidsdagar.

Vid mötet rapporterades att det uppskjutna 75-årsjubileumet planeras att genomföras 26 oktober på Frösundavik.
//Erik Ekwall