Styrelsen

Följande styrelse har valts för verksamhetsåret 2017 – 2018:

 Ordförande:
Jonas Almquist
Mail: jonas.almquist@aik.se

Sekreterare:
Annelie Westin

Kassör:
Bo Pettersson

Ledamöter:
Hans Liljecrantz
Krister Lindberg

Valberedning:
Leo Rubio
Telefon: 070-5783700
Mail: leo@eventeriet.se

Från huvudstyrelsen HS1:
Anna Pierre