Styrelsen

Följande styrelse har valts för verksamhetsåret 2016-2017:

Tf ordförande:
Lars Rekke

Sekreterare:
Annelie Westin

Kassör/information:
Dan Tingvall

Sport:
Jakob Stubbendorff
Krister Lindberg
Dan Tingvall

Ledamot:
Hans Liljecrantz

Valberedning:
Leo Rubio
Telefon: 070-5783700
Mail: leo@eventeriet.se

Från huvudstyrelsen HS1:
Anna Pierre