Styrelsen

Styrelsen i AIK Handboll väljs av AIK Handbollsförenings årsmöte.

Följande styrelse har valts för verksamhetsåret 2019-2020:

Ordförande Föreningsstyrelsen
Lasse Larsson
076127406
lasse.larsson@aik-handboll.se

Ledamöter
Erik Hammarberg
Dennis Laine
Jennifer Frithiof
Johanna Sköldunger
Martin Taranger
Emma Johansson
Karin Bülow

Aktiebolaget (Seniorverksamheten, som ägs av föreningen till 100%)

Ledamöter
Anna Magnusson
Mia Gelotte
Måns Sjöstedt

VD
Freddie Qvennerstedt
0707228751
freddie.qvennerstedt@aik-handboll.se

Valberedning:
Janna Hellerup Ulvselius

Kontaktuppgifter till övriga ledamöter är förnamn.efternamn@aik-handboll.se