Styrelsen

AIK är en demokratisk idrottsförening vars styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsens uppdrag:

  • Värna och vårda identitet och klubbmärke.
  • Tillvarata medlemmarnas engagemang och klubbintresse.
  • Förvalta gemensam värdegrund.
  • Hålla ihop AIK-familjen.
  • Verka för stabil långsiktig ekonomi i AIK.

Valda av årsmötet den 29 mars 2023:

från vänster: Katarina Berggren, Issa Manglind, Mikael Jomer, Katrin Högstedt, Hans Backman, Jenny Nilzon. Saknas på bilden gör Peter Strandh.

Ordförande
Jenny Nilzon, vald till 2024

Ledamöter
Katarina Berggren, sekreterare, vald till 2024
Issa Manglind, vald till 2024
Mikael Jomer, vald till 2024
Katrin Högstedt, vald till 2025
Hans Backman, vald till 2025
Peter Strandh, kassör, vald till 2025

Revisorer
Håkan Fjelner
Carl-Johan Carlsson

Revisorssuppleant
Finnhammars revisionsbyrå AB

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Göran Aspgren, sammankallande
Rosmarie Ringnell
Helena Roxtorp
Tony Frank
Joakim Helbig

Kontakta valberedningen via sammankallande Göran Aspgren goran.aspgren@gmail.com

AIK:s ordförande genom åren:

1891Isidor Behrens
1892-1896Richard Tengborg
1896-1901Sigfrid Stenberg
1902-1905 Elis Juhlin
1905-1909 Erik Frick
1909-1910Nils David Edlund
1911-1919Elis Juhlin
1919-1922Magnus Cleve
1923-1927Ingen styrelse utsedd
1928-1939Ulrich Salchow
1940-1944Roy Hähnel
1945-1953Rudolf “Putte” Kock
1954-1958Gunnar Galin
1959-1960Karl-Erik Fürst
1961-1962Tore Nilsson
1963-1966Gösta Ellhammar
1967-1980Lennart Johansson
1981-1985Carl-Erik Hedlund
1986-1992Stig R. Humlin
1993-1999Ulf Fredrikson
2000-2002Ingemar Ingevik
2003-2004K.G. Svensson
2004-2006Klas Gustafsson
2006-2008Stefan Widenholm
2008-2010Johan Strömberg
2010-2014Lars Rekke
2014-2016Andres Muld
2016-2018Tommy Lindqvist
2018-2020Cecilia Giertta
2020-2022Cecilia Wahlman
2022-Jenny Nilzon