Medlem- och Årsmöten

Här finns Allmänna Idrottsklubbens handlingar till medlem- och årsmöten.
Motioner ska vara Allmänna Idrottsklubben tillhanda senast 1 februari.

Årsmöte 2024

21 mars, hybridmöte
Fysiskt i Solna Folkets Hus, digitalt via Zoom.

Kallelse mailas våra medlemmar 7 mars. Får du aldrig mail från oss saknar vi din mailadress – uppdatera dina kontaktuppgifter HÄR eller i SportAdmin Medlemsapp – eller kontakta oss på medlem@aik.se

Årsmöteshandlingar finns här från 7 mars.

Årsmöte 2023

29 mars kl 18.30, hybrid möte
Fysiskt i Solna Gymnasium, digitalt via Zoom.

Föranmälan senast 27 mars kl 8:00

fotograf: Jojje Lidén

Dagordning

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Förslag medlemsavgift och arvode 2024

Motion avseende ansökan om specialidrottsförening

Svar på motion

Verksamhetsplan 2023

Budget 2023

Valberedningens förslag

Förslag sektionsstyrelse AIK Friidrott

Verksamhetsberättelse AIK Friidrott

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmöte 2022

28 mars kl 18, digitalt möte

Föranmälan senast 25 mars.

Dagordning

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Förslag medlemsavgift och arvode 2023

Motion AIK Bowling

Svar på motion

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022

Valberedningens förslag

AIK sittande styrelse

Förslag sektionsstyrelse AIK Bowling

Årsberättelse AIK Bowling

Förslag sektionsstyrelse AIK Friidrott

Verksamhetsberättelse AIK Friidrott

Årsmötesprotokoll 2022

Medlemsmöte 2021

21 oktober kl 18, digitalt möte.

Extra medlemsmöte för att fastställa de stadgeändringar som Årsmötet 2021 beslutade gällande revidering av §§ 5 och 23 i AIK:s stadgar.

FÖRANMÄLAN senast 19 oktober

Möteslänk skickas till föranmälda den 20 oktober.

Dagordning

Förslag till ändring av §§ 5 och 23 i AIK:s stadgar

Protokoll

Årsmöte 2021

24 mars kl 18, digitalt möte.

Glädjande är intresset oväntat stort för vårt årsmöte. Vi kommer inte som tidigare utannonserat använda Microsoft Teams utan växlar över till Zoom för att möta det höga antalet föranmälda.

Dagordning

Rösträttsregel inför årsmöte

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Förslag medlemsavgift och arvoden 2022

Förslag till stadgeändringar

Förslag till utmärkelse av Hedersmedlem

Styrelsens svar motion nr 1

Motion nr 1 styrelsens sammansättning

Styrelsens svar motion nr 2

Motion nr 2 träningskonferens för hela AIK

Styrelsens svar motion nr 3

Motion nr 3 enad AIK-kontakt gentemot Solna Stad

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Valberedningens förslag

Förslag Sektionsstyrelse AIK Bowling

Förslag Sektionsstyrelse AIK Friidrott

AIK Bowling Årsberättelse

AIK Friidrott Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmöte 2020

11 mars, kl. 18.00 i Solna Gymnasiums aula.

Det var inte bara styrelseledamot Lotta som pga karantän inte kunde närvara – flera medlemmar stannade hemma denna ödesmättade tid när Corona-virus sprider sig och påverkar allt som sker.

fotograf: Daniel Bengtsson

Årsmötesdokument
Dagordning 2020
Årsredovisning inkl revisionsberättelse 2019
Budget 2020
Fastställande av årsavgift, engångsavgift samt arvode
Verksamhetsplan 2020
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring
Ansökan om ny idrott
§2 Rösträtt
Aktivitetsplan
Årsmötesprotokoll 2020
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse


Årsmöte 2019

18 september, kl. 18.00 i Folkets hus, Skytteholmsvägen 2 i Solna.

Årsmötesdokument
Dagordning 2019
Årsredovisning samt förvaltningsberättelse 2018-2019
Budget 2019-2020
Fastställande av årsavgift, engångsavgift samt arvode
Verksamhetsplan 2019-2020
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring
Årsmötesprotokoll 2019
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse

Årsmöte 2018

Årsmötesdokument
Dagordning 2018
Årsredovisning samt förvaltningsberättelse 2017-2018
Budget 2018-2019
Fastställande arvode för revisorerna
Fastställande av årsavgift och engångsavgift
Uppdrag från föregående årsmöte 2017
Verksamhetsplan 2018-2019
Valberedningens förslag
Förslag om Stadgeändring, innehållsförteckning
Förslag om Stadgeändring
Läsanvisning stadgeförslag
Årsmötesprotokoll 2018
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Förslag till styrelse
Motioner
Motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Motion om Valberedningen
Motionssvar
Svar till motion om omfattning och kvalitet i ekonomisk och juridisk styrning
Svar till motion om Valberedningen


Årsmöte 2017

Årsmötesdokument
Årsmötesprotokoll 2017

Årsmöte 2016

Årsmötesdokument
Årsmötesprotokoll 2016
AIK Bowling
Bokslut
Verksamhetsberättelse
AIK Friidrott
Bokslut
Verksamhetsberättelse
Motioner
Förslag om Stadgeändring
Motion om E-röstning
Motion om Valberedningen
Motionssvar
Svar till motion om E-röstning
Svar till motion; Valberedningen

Årsmöte 2015

Årsmötesdokument
Dagordning, årsmöte 2015
AIK Bowling
Verksamhetsberättelse
AIK Friidrott
Verksamhetsberättelse
Motioner
Motion om AIK-heder
Förslag om stadgeändring
Motionssvar
Svar till motion om AIK-heder


Årsmöte 2014

Årsmötesdokument
Dagordning, årsmöte 2014
Årsmötesprotokoll 2014
AIK Bowling
Bokslut
Verksamhetsberättelse
AIK Friidrott
Bokslut
Verksamhetsberättelse
AIK Golf
Bokslut
Verksamhetsberättelse
Motioner
Motion om stadgejustering
Motion, AIK Boxning
Motion, AIK Lacrosse
Motion, AIK Tennis
Motionssvar
Svar till motion om stadgejustering
Svar till motion; AIK Boxning
Svar till motion; AIK Tennis
Svar till motion; AIK Lacrosse

Årsmöte 2013

» Årsmöteshandlingar 2013
(dagordning, motioner, förvaltningsberättelser, resultat- och balansräkningar)