Stadgar, värdegrund och riktlinjer

Läs AIK:s stadgar här

Alla utövare och ledare inom AIK ska vara medlemmar i AIK, oavsett vilken av våra idrotter det gäller. Uteslutning kan ske om medlem motarbetar AIK eller skadar AIK:s intressen.

Läs AIK:s värdegrund och vision här

Riktlinjer mot våld, hot och trakasserier

AIK-familjen, med AIK FF och AIK Fotboll AB, liksom alla andra idrotter inom AIK-familjen har antagit Riksidrottsförbundets riktlinjer mot hot, våld och trakasserier. Det innebär att överträdelser mot dessa kommer att polisanmälas.

AIK FF har beslutat att inrätta en visselblåsarfunktion, ledd av advokat Pia Nybleaus, för att underlätta anonyma anmälningar till AIK. AIK Fotbolls säkerhetschef har en huvudfunktion i detta arbete, liksom den av AIK:s huvudstyrelse utsedde ansvarige.

För anmälan om hot och trakasserier inom AIK-familjen kan du maila till info@aik.se

Ansvaret för att få bort hot, våld och trakasserier vilar tungt på alla AIK:ares axlar.

De riktlinjer mot våld, hot och trakasserier som antagits, är följande:
-Det råder nolltolerans mot våld, hot och trakasserier inom AIK-familjen
-Samtliga ledande funktioner tar dessa frågor på största allvar
-Vi verkar i en miljö där det är ok att lyfta frågor som berör våld, hot och trakasserier. En miljö där man möts av lyhörda och respektfulla ledare som agerar i enlighet med dessa riktlinjer
-Inom AIK-familjen finns särskilda säkerhetsansvariga som har mandat att agera i enlighet med dessa riktlinjer
-Samtliga händelser, oavsett om det är brott enligt lagstiftarens mening eller förseelser som skapar en obehagskänsla, ska rapporteras till säkerhetsansvarig, eller motsvarande
-Samtliga misstänkta brott ska polisanmälas. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att ett brott ska kunna klaras upp och för att gärningsmannen ska kunna gripas, men också för att förhindra nya brott. Det är dessutom ofta en förutsättning för att den drabbade ska kunna tillvarata sina rättigheter
-Polisanmälan ska göras av säkerhetsansvarig, eller motsvarande, i dialog med den drabbade.

Läs mer om Säkerhet och rent spel på Riksidrottsförbundets hemsida.