Styrelsen

Följande styrelse har valts för verksamhetsåret 2016-17:

Ordförande
Christer Johansson Widoff

Ledamöter
Erik Hammarberg
Johan Lindsten
Göran Hagberg
Per Byström
Peter Hübner
Jan Malmberg
Elisabeth Petersén

Valberedning:
Björn Bodén
Martin Svalstedt
Ylva Källstedt

Revisorer:
Stefan Svalstedt
Kurt Hammarström