Kallelse till Årsmöte i AIK Bouleförening

Härmed kallas alla medlemmar i AIK Bouleförening till Årsmöte söndagen den 18 mars kl 14 i Liljeholmshallen. Rösträtt tillkommer var och en som under 2018 löst medlemsavgift i AIK Bouleförening. Årsmötet påbörjas kl 14.30 och följs sedan av Klubbmästerskap. Registrering för röstlängd och anmälan till KM, ska vara gjord senast kl 14.15. Årsmöteshandlingar publiceras här i helgen och kommer inte att finnas i utskrift på Årsmötet.

Allmänna Idrottsklubben

Publicerat den 28 februari, 2018