AIK arbetar med nya samhällsprojekt

AIK har efter fem års deltagande i Pride valt att tillsvidare prioritera andra samhällsviktiga frågor.

AIK kommer i stället att arbeta mer aktivt tillsammans med AIK Fotboll när det handlar om CSR-frågor och främst då med integration. Det är ett område som huvudföreningen AIK tidigare inte varit tillräckligt aktivt i. Det är ett arbete som kräver tid och tillgång till personal. AIK kommer likt tidigare år vara representerat av styrelseledamöter i Pride. AIK kommer även fortsättningsvis att arbeta målmedvetet med viktiga frågor som berör samhället och dess invånare via olika projekt. AIK med dess föreningar och sektioner har alltid varit främst i ledet i dessa frågor och kommer att vara det även i framtiden. Våld och hot mot våra medmänniskor kommer AIK aldrig att acceptera. Nu har huvudstyrelsen beslutat att rikta in sig på andra viktiga områden som påverkar det samhälle vi vill uppnå utan våld, hot och all form av extremism.