Styrelsen

Styrelsen i AIK Bandy väljs av AIK Bandyförenings årsmöte.

Styrelsen i AIK Bandy väljs av AIK Bandyförenings årsmöte.

På AIK Bandys årsmöte den 31:e augusti 2016 valdes följande styrelse:

Ordförande

Marco Engborg

Ledamöter:

Erik Ekwall

Hasse Mattsson

Kjellåke Carlanius

Ylva Schöldsten

Linda Jonsson

Jonas Galotta

Åke Lind

Anders Martin