AIK:s årsmöte 2015

91 röstberättigade registrerade sig och fick bland annat träffa AIK Ishockeys nye VD Anders Olson tillsammans med tränaren Roger Melin och sportchefen Anders Gozzi. Även AIK Fotbolls nye VD Mikael Ahlerup intervjuades tillsammans med sportchefen Björn Wesström. Intervjuer gjordes av Gabriel Niklasson.

I samband med årsmötet uppmärksammades våra mångåriga och trogna medlemmar
för 50-, 60- samt 70-årigt medlemskap i Allmänna Idrottsklubben. De belönades med diplom från ordförande Andres Muld samt uppskattande applåder från mötesdeltagarna.
Lars Rekke, mångårig styrelseledamot i AIK samt AIK Fotboll blev av huvudstyrelsen vald till hedersmedlem för sina insatser i klubben. Huvudstyrelsens ledamot Olov Lindquist erhöll standar för sina insatser genom åren i AIK Innebandy.

Ankan och Lars-Arne

”Lasse Danielsson förärades klubbens diplom för femtioårigt medlemskap. Här tillsammans med Ankan Parmström som varit medlem i sextio år. Båda började spela i AIK i pojkåren och spelade sedan tillsammans i flera år i A-laget; senare spelade Lasse under Ankan som tränare i AIK.” 

Bild: Urban Dahlberg

Representanter för AIK Fotboll, AIK Ishockey, AIK Golf, AIK Basket, AIK Boxning, AIK Boule och AIK Friidrott fanns på plats och berättade om sina respektive verksamheter.

Valberedningens förslag till nya revisorer bifölls. Det betyder att Alexander Hagberg och Peter Johansson valdes på ett år. Alexander representerar firman Ernst & Young och Peter Johansson är lekmannarevisor.

Som avslutning avtackades Mona Enander och Lars Rekke efter mångåriga insatser i huvudstyrelsen. Nya namn i AIK HS från och med årsmötet är Mikaela Luthman samt Anna Pierre. Lotta Lindholm blev omvald.

AIK HS:

Andres Muld, ordförande
Mats Gustavsson, vice ordförande
Göran Cederwall, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Jonny Jergander
Tommy Lindqvist
Lotta Lindholm
Mikaela Luthman
Anna Pierre