Styrelsen

Styrelsen i AIK Boule väljs av AIK:s årsmöte.

Följande styrelse har valts för verksamhetsåret 2018 – 2019:

 Ordförande:
Jonas Almquist
Mail: jonas.almquist@aik.se

Sekreterare:
Pehr Grånefors

Kassör:
Annelie Westin

Ledamöter:
Hans Liljecrantz
Krister Lindberg

Valberedning:
Leo Rubio
Telefon: 070-5783700
Mail: leo@eventeriet.se

Från huvudstyrelsen HS1:
Cecilia Giertta, Ordförande AIK Huvudförening