Historia

AIK:s historikgrupp

Vår historia, vår stolthet

Alla organisationer med självaktning vill berätta sin historia, om det så är på sin hemsida eller i pampiga jubileumsverk. Det är helt enkelt ett sätt att tala om att ”vi kan det här, vi har hållit på mer än 100 år”. Men det är också ett sätt att hålla traditioner, myter, legender och legendarer vid liv. Historien hjälper oss också att förstå vilka vi är, vilka värden vi står för och hur vi hamnat där vi är.

Gruppens primära uppgifter är att värna om, förvalta och hålla levande klubbens anrika historia.

Specifika uppgifter:

 • Driva på och kontinuerligt bevaka frågan om ordning i arkivet.
 • Digitalisera klubbens viktiga trycksaker som är intressanta för medlemmar och supportrar.
 • Systematisera och sortera klubbens bilder och filmer samt efter digitalisering av relevanta bilder arkivera dem hos Stockholms stadsarkiv.
 • Digitalisera och katalogisera klubbens bilder (inkl diapositiv).
 • Intervjua stora spelare och ledare och tillgängliggöra intervjuerna på aik.se.
 • Utarbeta stillbildspresentationer (PPT) om klubbens historia (inkl personporträtt).
 • Skapa intern opinion för ett framtida utvecklat AIK-museum.
 • Utreda förutsättningarna för att återskapa AIK-museet.
 • Samverka med intressenter inom AIK med intresse för klubbens historik.
 • Bistå klubben med fakta, texter och bilder.
 • Bistå i arbetet med att åter publicera historiksidorna på aik.se och därvid uppdatera dem.
 • Erbjuda hjälp vid frågor om klubbmärket och klubbdräkter.

Arbetsformer:
Grupper sammanträder cirka fyra gånger per år.
Mötena protokolleras och delges huvudstyrelsen.

Vi som gräver i AIK:s digra historia är:

Hans Bolling, Owe Fröberg, Tomas Glanell, Nils ”Tomten” Jonsson, Stefan Mellerborg, Björn Persson, Anders Johrén, Tommy Bäckman och Urban Dahlberg, ordförande.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp i historikfrågor kontaktar du Urban Dahlberg,
urban.dahlberg51@gmail.com, 070-595 00 82

AIK första historiska skrift gavs ut 1896 och vi känner ett stort ansvar för att fortsätta vårda och värna historiken.

SM Guld 1891-2020

HÄR kan du läsa om AIK:s samtliga 209 guld i 17 idrotter, från det första i friidrott 1898 till de senaste och brottning 2020.

Ljudguiden AIK – en idrottshistorisk promenad

I samband med att Allmänna Idrottsklubben jubilerade 125 år uppmärksammade Solna stad det genom en idrottshistorisk promenad. Besök platserna, lyssna på legender och hör vår historia genom att klicka HÄR.