Inför höstens årsmöte

Motioner inför höstens årsmöte skall inkomma till huvudstyrelsen senast den 1 juni.

Dessa skickas till kanslichef Jonas von Kjerrulf på jonas.vonkjerrulf@aik.se.

Vi återkommer med datum och tid för AIK:s årsmöte i september.