Kallelse till Årsmöte i AIK Bouleförening

Det här är en kallelse till AIK Bouleförenings Årsmöte, söndagen den 15 mars kl 13.00 i Liljeholmshallen. Rösträtt tillkommer var och en som fyllt 18 år och är medlem i AIK Bf 2020. Årsmötet följs av Klubbmästerskap.

DAGORDNING, ÅRSMÖTE, AIK Bouleförening, 2020-03-15

§ 1 Mötets öppnande: Fråga om mötets behöriga utlysning och justering av röstlängd

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

§ 4 Framläggande av Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

§ 5 Revisisionsberättelse för föreningen

§ 6 Fastställande av Balans- och Resultaträkning

§ 7 Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet

§ 8 Fastställande av arvode till revisor och styrelse 2020

§ 9 Motioner och Styrelsens förslag

§ 10 Fastställande av årsavgift för 2021

§ 11 Fastställande av stadgeändringar

§ 12 Verksamhetsplan och Budget

§13 Val:

1 a) Ordförande för ett år

2 b) Ledamöter för ett resp två år

3 c) Revisor för ett år

4 d) Valberedning för ett år

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Årsmötet avslutas

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, AIK BOULEFÖRENING, 2019

2019 har varit ett framgångsrikt år. För tredje året i rad pekar kurvan fortsatt uppåt, både sportsligen och ur ett föreningsperspektiv.

Vi tog de två första SM-gulden på seniorsidan. Vi hade drygt 50 st tävlingslicenser under året. Vi tog fler DM-medaljer och i alla tre klasser (Junior, Öppen, Veteran) än föregående år. Div 1-laget kvalade till Elitserien, Div 3-laget vann sin serie och tar nu steget upp i Div 2. V55-veteranerna upprepade 2019 det Damlaget och Öppna laget gjorde 2018, och tog sig till Svenska Cupens finalspel. Vår förstaårs-Junior, 13-årige Zakaria, vann juniorernas skyttekval på DM, och fick representera Stockholmsdistriktet på SM-veckan i Malmö. Vi hade över 500 st barn som spelade eller provade på boule sommaren 2019. AIK Bf:s modell för skolboule och skolmästerskap, prövades på distriktsnivå under ledning av AIK Bf. Det blev en så stor framgång att  Skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet 2020 gör skolboulen till en nationell satsning. Samarbetet med AIK Ungdomsfotboll ledde till att två lag nu har boule som kompletteringsträning/-aktivitet i sina lagkalendrar. Det handlar om mellan 35 – 40 st pojkar och flickor. Under sommaren inleddes ett samarbete med Franska skolan, som vid årsskiftet genererat 18 st medlemmar i åldrarna 17-18 år.

Men allt har inte varit positivt. Ungdomsverksamheten bär även 2019 sina egna kostnader och genererar ett ekonomiskt överskott, ett överskott som vi även 2019 varit tvungna att låna av för att täcka kostnader på seniorsidan. Det är dock styrelsens ambition att seniorverksamheten blir självbärande och börjar generera ekonomiskt överskott under 2020. Utan ekonomiskt överskott i seniorverksamheten, får vi inga möjligheter att stärka upp och utveckla föreningens seniorverksamhet i Öppen resp Veteranklass.

Ett annat bekymmer är hallfrågan, inte bara i Stockholmsregionen utan även för AIK Bf. Budskapet från ansvariga politiker är entydigt: stöd (ekonomiskt och anläggningsmässigt) ges inte till seniorverksamhet. En fortsatt växande barn- och ungdomsverksamhet, är en förutsättning för att nå målet med en egen boulehall i Solna. Den dagen kommer AIK Bf:s verksamhet att växa kraftfullt, både på ungdoms- och seniorsidan. Fram till dess kommer barn- och ungdomsverksamheten och dess fortsatta tillväxt, att vara det som räddar AIK Bf från att krympa till en marginell förening. Vi kan inte bygga AIK Bf utifrån att rekrytera spelare från andra föreningar och våra sportsliga framgångar lockar inte heller spelare i den omfattning som krävs för att utveckla föreningen.

AIK väcker känslor, både positiva och negativa, även inom boulen. Inte minst om vi är duktiga och framgångsrika. Vår överlevnad och framtid ligger i att lita på våra egna krafter, att ständigt gå framåt och att fokusera på rekryteringen av unga och vuxna ”nybörjare”.

Allez, AIK Boule!

Jonas Almquist
Ordförande, AIK Bouleförening

BARN- & UNGDOMSVERKSAMHET 2019
Framgångarna har fortsatt på Barn- och Ungdomssidan 2019. Under våren fortsatte vi åtagandet gentemot distriktet, StBf, med de distriktsgemensamma träningarna på lördagarna i Liljeholmen. Tim Dufvenfeldt återfick sin motivation och träningen gav honom en plats i Juniorlandslagstruppen. Zakaria ElAbbas Gustafsson utvecklades mycket under våren, vilket ökade hans träningsengagemang. Som förstaårs-Junior i AIK Bf, vann han Junior-Skyttekvalet under DM, och fick representera stockholmsdistriktet på SM-veckan i Malmö.

Under våren gavs möjlighet att överföra den skolboulemodell/skolmästerskap AIK Bf tog fram för Solna våren 2017, till distriktsnivå. Skolbouledagen den 10 mars i Prins Bertils Boulehall blev en framgång. Det ledde till beslut om och arbetet med ett första Skol-DM Boule i Stockholm. Skol-DM genomfördes söndagen den 29 sept i Prins Bertils Boulehall. AIK Bf har lett utvecklandet av och arbetet med dessa bägge arrangemang.

Arbetet ledde till engagemang i det av Kronprinsessparet initierade nätverket Generation Pep. AIK Bf deltog i Generation Pep-dagen i Hagaparken, söndagen den 9 september. Uppemot 150 st barn provade boule under dagen. 75 st av dem klarade uppgiften att kasta ett klot i ett däck på 6 meter och belönades med AIK-medalj.

Engagemanget i Generation Pep, vår skolboulemodell och den Barn- och Ungdomsverksamhet vi bedrivit fr o m 2017, ledde till att AIK Bf bjöds in för att presentera våra tankar och vår verksamhet på Pep Forum 22 november. Pep Forum arrangeras årligen på Karolinska Institutet i närvaro av Kronprinsessparet och Generation Peps verksamhetsledare Carolina Klüfft.

AIK Bf deltog den 19 och 20 juni i de av Solna Stad arrangerade Skytteholmsdagarna. Deltagande var mycket lyckat och kanske det mest populära inslaget under de två veckorna Skytteholmsdagarna arrangerades. Köerna ringlade sig lång till vår bouleaktivitet. Över 175 st Piggelinglassar delades ut till de som klarade av att kasta ett klot i ett däck på sex meter.

Den öppna Sommarlovsboulen genomfördes för tredje sommaren i rad. AIK Bf erbjöd verksamhet mån – fre, tre timmar varje dag, under sommarlovets 10 veckor. Mellan 150 – 200 st barn tog chansen att prova eller spela boule. Totalt har vi haft över 500 st barn som deltagit i de olika aktiviteterna.

I slutet av vårterminen 2019, påbörjades ett samarbete med Franska skolan. Från början ville de bara ha lite instruktörshjälp, men ganska snart väcktes intresset hos gymnasieeleverna på Franska skolan för ett mer organiserat samarbete. Samarbetet har inneburit att de elever som varit intresserade, har erbjudits möjlighet att prova föreningsboule i AIK Bf under läsåret 2019-2020. Inom ramen för provåret har de fått två tränarledda aktivitetstillfällen/vecka i Liljeholmshallen samt klot och föreningskläder. Verksamheten har finansierats med ungdomspengar från AIK och Idrottslyftsmedel. Syftet har varit att erbjuda eleverna så bra och allsidig träning, att deras spelarutveckling lockar till lust att prova licensbundet tävlingsspel i AIK Bf under 2020. 18 st gymnasieelever på Franska skolan, har under läsåret 2019-2020 valt att pröva föreningsboule i AIK Bf.

I september 2019 inleddes skolverksamhet på Vällingbyskolan, i form av Fredagsboulen. Verksamheten har varit mycket uppskattad hos elever och ansvariga pedagoger, och den fortsätter under vårterminen 2020.

Senhösten 2019 fick samarbetet med AIK Ungdomsfotboll, början till ett genombrott. Efter en aktivitetsdag i Liljeholmshallen lördagen den 7 dec, beslöt ett pojk- och ett flicklag från AIK Ungdomsfotboll att lägga in boule som kompletteringsträning/-aktivitet i sin respektive lagkalendrar. Söndagen den 15 dec deltog ett 20-tal barn från pojklaget, i distriktets ungdomsträning i Prins Bertils Boulehall.

Barn- och ungdomsverksamheten finansieras helt med egna medel, via bidrag. Det är den enda del inom AIK Bf som lämnat överskott 2017-2019 och täckt underskott i seniorverksamheten.

TÄVLINGSVERKSAMHET/SENIOR 2019
AIK Bf lyckades med att ta sig till en topp tre-placering i seriespelet Div 1, vilket innebar en kvalplats för att nå Elitserien. Dock hade vi inte marginalerna på vår sida utan får spela kvar i div 1 under 2020.

Div 3-laget vann sin serie och spelar i Div 2 2020.

I Klubb-DM/Öppen nådde vi inte målet om en semifinal.

Under DM slog vi rekord i antal medaljer – nio stycken varav tre guld!

Silver Lag-DM/V55, Prins Bertils Boulehall
Silver DM/V55, Vårberg
Guld Trippel DM/V65, Vårberg
Gruppvinnare i Svenska cupen/V55 och vidare till finalspelet i Uppsala

I årets SM blev det två guldmedaljer, en i mixdubbel och en i damtrippel.

ARRANGEMANG/SENIOR 2019
2019 arrangerade AIK bouleförening för första gången Stockholm Petanque Invitational. En inbjudningstävling som hölls i Bollhallen i Södertälje där 8 av Stockholms bästa klubbar gjorde upp slutsegern och prischecken på 8 000kr. De tävlande visade stor uppskattning för formatet och klubben hoppas kunna utveckla och driva tävlingen framåt under de kommande åren.

I Byparken i Huvudsta hölls den 25:e augusti det årliga klubbmästerskapet i singel. 16 st medlemmar kom till spel och det hela avgjordes med en rafflande final mellan Annelie Westin och Krister Lindberg, där den sistnämnde drog det längsta strået.

TRÄNINGSVERKSAMHET 2019
Träningsverksamhet har under inomhussäsongen under våren 2019, bedrivits i Liljeholmshallen på söndagar kl 14-17. Under utomhussäsongen har träningarna bedrivits i Byparken, Huvudsta på torsdagar kl 16-20. Till inomhussäsongen 2019/20 i Liljeholmshallen, utökades träningsmöjligheterna med ytterligare en timme, kl 13-17.

För att finansiera den utökade träningstiden, beslöt styrelsen om att arrangera klubbmatcher en gång/månad. Med undantag för en klubbmatch mot Boo SK i november, har det inte varit möjligt att fullfölja styrelsens intentioner.

Träningsintresset har dessutom varit lågt. Bara runt 1/4 av klubbens tävlingsspelare på seniorsidan, har regelbundet deltagit på söndagsträningarna.

Sammantaget har detta tvingat styrelsen att backa på träningsambitionerna att ha tillgång till alla fyra banor och erbjuda egen teknikträning.

Grunden till utomhussäsongens sportsliga ambitioner läggs under vintersäsongen. Ökad träningsnärvaro och upplägg på träningarna för att utveckla den individuella spelarskickligheten, blir en utmaning för den nya styrelsen 2020.

ÖVRIGT 2020
AIK Bf har under 2019 haft (per 31/12 2019) 52 st tävlingslicenser, varav 27 st junior- och I-licenser/Ungdom.

AIK Bf har varit representerade i Sv Bouleförbundets styrelse genom Jonas Almquist.

AIK Bf har varit representerade i Stockholms Bouleförbund, StBf: Mimi Bernström (suppleant) och Jonas Almquist (valberedningen).

Under 2019 har AIK Bf haft två st Steg 2-tränare: Conny Carlsson och Jonas Almquist (även utbildar-utbildad).

Under 2019 har två medlemmar i AIK Bf genomgått grundbildning för att bli Steg 1-tränare: Calle Strandberg och Eric Jonsson.

Under 2019 har Calle Strandberg gått distriktets domarutbildning.

Under 2019 har AIK Bf erövrat SM-guld genom Annelie Westin, Calle Strandberg, Helene Palovaara Di Tella och Tanja Westin.

På AIK Huvudförenings årsmöte 18 sept 2019 belönades Leo Rubiooch Stefan Widenholm (bordsstandar), Annelie Westin, Calle Strandberg, Helene Palovaara Di Tella och Tanja Westin (ständigt medlemskap) och Jonas Almquist (hedersmedlem).

VERKSAMHETSPLAN AIK BF 2020

Efter omstarten vår/vintern 2017 med sju st aktiva licenser, har AIK Bf haft en stark utveckling de senaste tre åren. 2019 har inneburit föreningens första SM-guld i seniorklassen, tre st seriespelslag och över 500 st barn i de olika sommarlovsaktiviteterna.

Allt detta innebär också utmaningar inför 2020: Hur säkerställer det vi uppnått och skapar fortsatt utveckling för att inte föreningen ska drabbas av bakslag?

Arbetet för att få en boulelokal i Solna, skulle förändra förutsättningarna. Det skulle ge helt andra förutsättningar för verksamheten på både barn-/ungdomssidan och seniorsidan. I nuläget finns ingen konkret lösning i sikte. Det här är dock ett lobbyarbete som ska fortsätta och måste ses långsiktigt. Med Skolidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets beslutade satsning på att bygga upp en skolbouleverksamhet i landet, kommer AIK Bf att vara den naturliga samarbetspartnern i Solna – vilket kommer att gynna både ungdomsarbetet och anläggningsfrågan.

Barn- och ungdomsverksamheten

Under hösten startades en ungdomsgrupp i samarbete med Franska skolan. 18 st gymnasieelever är inskrivna i AIK Bf och har under hösten haft möjlighet att träna två gånger/vecka i Liljeholmshallen. Satsningen har betalats med Idrottslyftsmedel. Verksamheten fortsätter våren 2020, med förhoppning om att intresse finns för tävlingsspel till DM 2020 och den evt möjligheten att delta med ett rent ungdomslag i seriespelet Div 4 2020. Satsningen måste dock ses som långsiktig: tar vi hand om gruppen bra har vi inte bara en naturlig rekryteringsbas på ungdomssidan (nya elever från Franska skolan), tävlingsintresserade ungdomar utan även på sikt en möjlighet att skapa en ren ungdomssektion inom AIK Bf – ingen annan svensk bouleförening har idag en egen ungdomssektion.

Det stora frågetecknet på barn-/ungdomssidan är den lokala verksamheten i Solna. AIK Bf har erbjudit en för Solna Stad mycket billig sommarlovsverksamhet. Verksamheten innebär dock att den slukar ideella ledarresurser på över 300 timmar under tre månader. Efter tre år med nästan fördubblat antal barn varje år (drygt 500 st barn sommaren 2019), krävs en rejäl motprestation från Solna Stad för att motivera fortsatt sommarlovsverksamhet: skolverksamhet under läsåret och i en för boule-pétanque anpassad verksamhetslokal.

2019 har även inneburit början till ett genombrott i samarbetet med AIK:s övriga sektioner. ”Gnagis-dagen” 7 dec i Liljeholmshallen, ledde till att två knattelag (totalt ca 40 pers) nu lagt in boule som extraaktivitet i sina respektive lagkalendrar. Vi vet från Riksidrottsförbundets statistik att barn i genomsnitt slutar med föreningsidrott i 10 – 11-årsåldern. Kan vi genom olika samarbetsaktiviteter låta de yngsta medlemmarna i AIK:s idrottsfamilj prova på och kanske regelbundet spela boule, har vi en naturlig intern rekryteringsbas inom AIK. Många av barnen går dessutom i skola i Solna och kommer via skolboulesatsningen att även möta boulen på skoltid.  Därför kommer det vara strategiskt viktigt att inte släppa fortsatt bearbetning av AIK:s övriga sektioner, även om det på kortsiktigt inte leder till sanbba resultat. Det stärker dessutom förankringen i AIK Huvudförening, vilket även skapar andra möjligheter för vår verksamhet.

Träning och tävling

All idrott vilar på två ben: Träning och tävling. Låg träningsnärvaro och lågt tävlingsdeltagande, skapar inte förutsättningar för sportslig utveckling.

Under hösten/vintern 2019 och början av våren 2020, har vi sett en minskad träningsnärvaro. Vinterträningen är den som lägger grunden för individuell spelarutveckling och sportsliga prestationer under utomhussäsongen. Risken finns nu att vi skapar tre åtskilda grupper: socialspelande breddspelare, breddspelare som sällan tränar, duktiga spelare som sällan tränar eller prioriterar eget tävlande.

Under 2020 måste både styrelse och medlemmar tillsammans ta en ordentlig fundering över hur vi som förening kan bryta processen, för att inte förlora den sportsliga framåtenergi vi haft 2017-2019. Tappar vi denna framåtkänsla tappar vi både glädjen i att spela i AIK Bf, de sportsliga resultaten och på sikt medlemmar. Risken är att vi försätter oss i en situation som medför ny dikeskörning och vi förlorar det vi bygget upp under 2017-2019.

Tävlande (lokala och regionala tävlingar) innebär att i ”skarpt läge” prova de nya färdigheter som övats upp på träningarna och skaffa sig värdefull tävlingsrutin. Under tävlingar blir det tydligt vilka färdigheter som måste tränas. Alla kan ha en bra och en dålig dag, men över tid är färdigheterna och rutinen avgörande.

En stor utmaning 2020 är att få fler spelare att delta (eller mer regelbundet delta) i lokala och regionala tävlingar. Ett stort ansvar ligger på duktigare och mer tävlingserfarna spelare, för att få sämre eller mindre erfarna spelare att utvecklas. Vi är en förening med ansvar för varandra. Tillsammans växer vi och blir starkare.

AIK Bouleförening i 2020-talet

AIK Bf kommer aldrig att växa och utvecklas genom att locka till sig spelare från andra bouleklubbar i Stockholm. Vi ser hela tiden hur andra klubbar lever upp, vissnar och ibland försvinner på grund av spelarförflyttningar mellan klubbarna.

En stabil extern utveckling bygger på nyrekrytering, där vi skapar och bygger förutsättningarna för en sådan rekrytering.

En stabil intern utveckling förutsätter att medlemmar och styrelse, tillsammans skapar och deltar i en föreningsverksamhet som alla uppskattar och därför medlemmar inte känner behov av att söka sig till en annan förening.

Svensk boule har av tradition blivit en allt mer individualiserad idrott. Jag-perspektivet (vad jag vill, har lust till, prioriterar) har blivit allt mer dominerande, på bekostnad av ansvaret för vad vi bygger tillsammans (vad vi tillsammans vill, vad vi tillsammans har lust till, vad vi tillsammans prioriterar).

Under de tre år som gått har AIK Bf satt sig i respekt både i distriktet och nationellt. Vi har satt oss i respekt hos både AIK och Solna Stad. Vi har visat duktighet och en stark framåtvilja, som skapat positiva spiraler både sportsligt och som förening. Vi har visat ”vinnarskalle” – att inte ge upp utan att nöta vidare. Vi har tagit strategiska beslut och spelat utifrån detta. Det har gett fina resultat.

Tillsammans är vi (medlemmar och styrelse) jättestarka. Vi ger varandra energin som ger orken att fortsätta nöta vidare både på banan, på träningarna och som förening. Den styrkan ger oss förutsättningarna att fortsätta göra skillnad inom svensk boule, både sportsligt och som förening. Tar vi bort Tillsammans-känslan och Tillsammans-ansvaret, tappar vi framåtenergin både sportsligt och som förening.

Tävlingsverksamheten 2020

Öppen klass:
Vi kommer delta i seriespel div 1 där målet efter samtal med flera måste vara serieseger och en direktuppflyttningsplats till elitserien 2021.

Lag dam:
Där ska ambitionen vara att laget ska testa olika spelare med varandra och målsättningen är att hitta starka nya lag till framtida seriespel osv. Målet är att komma minst topp tre i Svenska Cupen/Dam.

Svenska cupen/Öppen:
Där ska målet vara en plats bland de åtta bästa i Sverige genom att ta sig vidare från kvalspelet till finalspelet.

Seriespel Div 2: 
I seriespel div 2 ska målsättningen vara att hålla sig kvar.

Veteran: 
I Lag-DM ska målet vara en kvartsfinalplats. I Svenska cupen/V55 ska målet vara en finalplats vilket är ett mycket tufft, men utmanande mål.

Målsättning DM och SM: 
Målsättning i DM ska vara minst ett guld och totalt fem medaljer. I SM ska målsättningen vara minst en medalj.

Allmän målsättning: 
Målsättning inför 2021 är att locka nya både erfarna spelare och nya spelare till AIK i alla kategorier. Vi behöver få in minst tre spelare i varje klass (Junior, Öppen, Veteran).

Arrangemang 2020: 
AIK Bf ska under 2020 anordna ett KM i singel. Inbjudan ska gå ut i början av juni. Tilltänkt plats är Byparken och arrangemangen ska (prel) äga rum i slutet av augusti.
Ytterligare ska planering och uppstart av SPI 2021 inledas.

BUDGET SENIORVERKSAMHET 2020

Intäkter

Aktivitetsavgifter                     9 500 kr

* Träningsintäkter                   2 000 kr

* Arrangemangsintäkter       3 000 kr

Summa:                                 + 14 500 Kr

Utgifter

Nordea, kontoavgift          1 100 kr

Sv Cupen/Dam                    1 500 kr

Sv Cupen/Öppen                1 500 kr

Sv Cupen/Vet                       1 500 kr

Klubb-DM (Öppen, V55)   1 200 kr

Seriespel Öppen Div 1       2 000 kr

Seriespel Öppen Div 2       2 000 kr

Veterantouren                         500 kr

Distriktsavgift                         500 kr

Förbundsavgift                   1 500 kr

Summa:                               -13 300 Kr

Prel Budgetutfall 2020:  + 1 200 Kr

Noter:
1. Höjning av aktivitetsavgift 2020 till 500kr.

2. Resekostnader i samband med seriespel och Sv cup får spelare själva stå för, om inte andra intäkter tillkommer under 2020 som täcker dessa utgifter.

3. * Markerar osäker intäkt.

4. Barn- och ungdomsverksamheten finansieras via bidrag och ingår inte i budgeten

Balansrapport för AIK Bouleförening, 802460-0374

Belopp i kr                                                Not           2019-12-31        2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar                                

Övriga fordringar
                                                           15 137                  –

Summa kortfristiga fordringar (se Not 1)           15 137                  –

Kassa och bank

Kassa och bank                                                              48 305             42 875

Summa kassa och bank                                              48 305             42 875

Summa omsättningstillgångar                            63 442             42 875

SUMMA TILLGÅNGAR                                                 63 442             42 875

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital                                                                 40 275              35 232

Balanserat resultat Årets resultat                             22 968                5 043

Summa fritt eget kapital                                              63 243               40 275

Summa eget kapital                                                     63 243               40 275

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
                                                                         200                  2 600

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           -1                      –

Summa kortfristiga skulder                                               199                   2 600

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER              + 63 242            + 42 875

Not 1 Övr korftr fordringar: Den kortfristiga fordran är justerad (betald) under februari månad.

Resultatrapport AIK Bouleförening, 802460-0374

 Belopp i kr                                                              20190101 – 20191231            20180101 – 20181231

 Rörelseintäkter, lagerförändring mm

Nettoomsättning

3110 Försäljn, klubbkläder mm                                          804,00

Övriga rörelseintäkter

3900 Medlemsavgifter                                                         17 700,00

3989 Tävlings- och träningsavgifter                               46 825,00

3999 Övriga rörelseintäkter                                                  6 913,00

Summa Övriga rörelseintäkter                                       200 979,00                           0.00

Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm   201 783,00                           0,00

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra                                                                  – 25 985,00

5011 Tävlings- och träningsavgifter                          – 29 150,00

5410 Förbrukningsinventarier                                    – 35 830,00

5415  Klubbkläder                                                            – 15 283,90

6570 Banlkostnader                                                           – 1 161,50

6991 Övr kostnader                                                          – 70 853,85

Summa Övriga externa kostnader                     – 178 265,15                          0,00

Personalkostnader

7330 Bilersättningar                                                             – 550,00

Summa rörelsekostnader                                      – 178 815,15                          0,00

 SUMMA RÖRELSERESULTAT                                   + 22 967,85                          0,00

 Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster                            + 22 967,85                          0,00

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt                                                         + 22 967,85                         0,00

 Skatter

Årets resultat

8999 Årets resultat                                                            + 22 967,85                           0,00

Framåt tillsammans!

Stockholm 20 februari 2020

Jonas Almquist                  William Wahman                Pehr Grånefors
Ordförande                                 Kassör                                     Sekreterare

Krister Lindberg    Jean-Noel Henry    Hans Liljecrantz    Kenneth Runeborg
Ledamot                               Ledamot                    Ledamot                        Ledamot

MOTIONER

Motion 1

Är vi för få för att starta ett Vet 55 serie lag? Skicka några rader till alla AIK medlemmar och berätta om oss. Några borde nappa på detta.

Yves Jöel

Svar:

Med nuvarande spelartrupp ser inte UK och styrelsen att AIK Boule har möjlighet att ställa upp med ett veteran-lag i seriesystemet. Dessutom ser vi division 2 som en bättre plats att utmana sig och utveckla sitt spel där man ständigt möter kvalificerat motstånd.

Motion 2

Skulle vi kunna ge en chans till alla att vara med de bästa? I några fina turneringar och därmed skapa en stabilare och bredare laganda?

Enkelt: det är bara att plocka upp några av de som tränar mest under AIK träningspassen i en eller några utvalda turneringar.

Yves Jöel

Svar:

Styrelsen ser gärna att spelare från klubben kommer ut i tävlingsmiljön och önskar att ambitionen till att tävla bland medlemmarna ökar. Vi ska därför arbeta för ökat tävlingsdeltagande bland medlemmarna och uppmuntra att det prövas nya lagsammansättningar för att stärka bredden och skapa spelarutveckling.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår inför perioden 2020/21 följande styrelse:

Ordförande: Jonas Almquist (omval, 1 år)

Sekreterare: Eric Jonsson (nyval, 2 år)

Ledamot: Krister Lindberg (omval, 2 år)

Revisor: Stefan Widenholm (omval, 1 år)

Ledamot och tillika vice ordförande: Kenneth Runeborg (har ett år kvar på sitt mandat)

Ledamot och tillika kassör: William Wahman (har ett år kvar på sitt mandat)

Ledamot: Hans Liljecrantz (har ett år kvar på sitt mandat)

Valberedningen

Helene Palovaara Di Tella, Eric Jonsson

 

FASTSTÄLLANDE AV TILLÄGG I AIK BF:s STADGAR (antaget på medlemsmöte sept 2019) 

§ Klubbdräkt

AIK:s representationsdräkt är sedan hundra år fastställt till svart tröja med gul krage och vita byxor. AIK Bf:s representationströja, dvs den tröja som ska bäras i alla representationstävlingar, fastställs utifrån detta av AIK Bf:s styrelse. Medlemmar i AIK Bf har rätt att yttra sig om förslag till representationströja. Inkomna synpunkter som är relevanta, ska hänsyn tas till vid beslut.

Styrelsen äger rätt att fastställa alternativ representationströja för grupp- och poolspel och/eller vid väderlek som inte medger ordinarie representationströja. Tröjan måste vara exakt identisk till utseendet med representationströjan och i dessa fall bäras av samtliga spelare i laget. Beslut om alternativ representationströja vid spel efter pool/grupp eller pga väderförhållandena, kan bara fattas av styrelsen eller av styrelsen utsedd lagledare på plats.

Klubbmärket på representationströja/-jacka ska vara i 4-färg och försett med idrottsbeteckningen Boule under klubbskölden. Detta är fastställt i AIK Huvudförenings licensavtal för nyttjandet av AIK:s varumärke (klubbskölden).

Ingen annan AIK-tröja än den av styrelsen fastställda, får användas i representationssammanhang.

§ Medlemsavgift, aktivitetsavgift, licens

Envar som erlagt medlemsavgift för innevarande år till AIK Huvudförening (AIK Hf) och aktivitetsavgift för innevarande år till AIK Bf, äger rätt att lösa tävlingslicens hos Svenska Bouleförbundet.

Vid icke-representationstävlingar ansvarar medlemmen för att tillse att licensen är aktiv. Vid representationstävling vilar ansvaret på AIK Bf att tillse att uttagen spelare innehar aktiv licens.

Den som resterar i medlemsavgift till AIK Hf men löst aktivitetsavgift och licens, får licensen spärrad intill dess att medlemsavgiften i AIK Hf betalts.

Medlemmen ansvar själv för att tillse att medlemsavgift, aktivitetsavgift och licens blir inbetald inom föreskriven tid.

§ Valbarhet

Envar som erlagt medlemsavgift för innevarande år till AIK Huvudförening (AIK Hf), äger rätt att bli vald till förtroendeposter inom AIK Bf.