Klargörande från AIK

Då det 2014 är valår vill AIK och dess sektioner samt föreningar passa på att göra följande klargörande. AIK är Sveriges största klubb och i Allmänna Idrottsklubben är alla välkomna.

AIK håller sig emellertid utanför partipolitik och tar inte ställning för eller emot enskilda partier.

AIK vill inte förknippas med ett enskilt parti eller en viss politisk inriktning.

AIK accepterar inte heller att namnet AIK eller vårt klubbmärke används av enskilda politiska partier eller enskilda politiker vars ändamål är att stärka dem personligen och/eller deras politik.