Rapport från AIK:s årsmöte 2014

Boxning är den senaste idrotten i AIK. Det beslutades i samband med Allmänna Idrottsklubbens välbesökta årsmöte onsdagen den 10 september 2014.

Samtidigt blev motionerna om idrotterna tennis och lacrosse som nya sektioner nedröstade och AIK Golf bildade egen förening.

Beträffande motionen om stadgejustering med innebörden ”AIK är en politiskt och religiöst obunden och oberoende förening” röstade 73 procent av medlemmarna för motionen men då det krävs 75 procent av rösterna för stadgeändring gick motionen inte igenom.

Sammanlagt 338 röstberättigade medlemmar närvarade på AIK:s årsmöte som också valde en ny ordförande till huvudstyrelsen. Andres Muld ersätter tidigare ordförande Lars Rekke som dock kvarstår i huvudstyrelsen.

Helena Roxtorp och Andreas Jansson avtackades för sina insatser under lång och trogen tjänst i huvudstyrelsen.

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter röstades igenom och därmed har huvudstyrelsen följande sammansättning:

Andres Muld (ordförande)
Mats Gustavsson
Lars Rekke
Tommy Lindqvist
Olof Lindquist (nyval)
Jonny Jergander (nyval)
Göran Cederwall (nyval)
Lotta Lindholm
Mona Enander