Styrelsen

AIK är en demokratisk idrottsförening vars styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet.
Fr vänster: Jenny Nilzon, Olov Lindquist, Cecilia Giertta, Jan Wallin, Katarina Berggren, Lars Söderkvist, Cecilia Wahlman, Johan Huldt. Saknas på bilden: Lotta Lindborg. Foto: Daniel Bengtsson

På årsmötet den 11 mars 2020 valdes följande styrelse för Allmänna Idrottsklubben:

Ordförande
Cecilia Giertta, omvald till 2021. Avgick augusti 2020

Ledamöter
Cecilia Wahlman, vice ordförande, vald till 2021 Tf ordförande fr o m augusti 2020
Olov Lindquist, sekreterare, omvald till 2022
Lotta Lindborg, omvald till 2022
Johan Huldt, vald till 2021
Lars Söderqvist, vald till 2021 Avgick augusti 2020
Katarina Berggren, omvald till 2022
Jan Wallin, kassör, vald till 2021
Jenny Nilzon, nyvald till 2022

Revisorer
Pia Holmström
Henrik Lannér

Revisorssuppleant
Mazars Set
Carl Johan Carlsson

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Franco Zanetti
Göran Aspgren
Vassilios Vassiliadis
Hans Izos
Andreas Ahlkvist

För kontakt med Valberedningen skicka mail till info@aik.se för vidarebefordring.