Styrelsen

På årsmötet den 25 september 2017 valdes följande styrelse för Allmänna Idrottsklubben:

Ordförande
Tommy Lindqvist

Ledamöter

Cecilia Giertta, vice ordförande
Richard Månsson, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Jonny Jergander
Cecilia Wahlman
Lotta Lindborg
Johan Huldt
Lars Söderqvist

Revisorer
Pia Holmström
Henrik Lannér

Revisorssuppleant
Mazars Set
Sanna Tupala

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Marianne Bogle
Johan Strömberg
Franco Zanetti
Göran Aspgren
Vassilios Vassiliadis