Styrelsen

På årsmötet den 19 september 2016 valdes följande styrelse för Allmänna Idrottsklubben:

Ordförande
Tommy Lindqvist

Ledamöter
Mats Gustavsson, vice ordförande
Göran Cederwall, kassör
Olov Lindquist, sekreterare
Jonny Jergander
Pelle Lidell
Lotta Lindholm
Mikaela Luthman
Anna Pierre

Revisorer
Pia Holmström
Henrik Lannér

Revisorssuppleant
Mazars Set
Sanna Tupala

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Per Wahrolen
Marianne Bogle