Styrelsen

Främre raden: Cecilia Wahlman, Cecilia Giertta, Jan Wallin.
Bakre raden: Niclas Rahm, Lars Söderqvist, Katarina Berggren, Olov Lindquist, Johan Huldt, Lotta Lindborg.
Fotograf: Abraham Engelmark

På årsmötet den 18 september 2019 valdes följande styrelse för Allmänna Idrottsklubben:

Ordförande
Cecilia Giertta, omval 1 år

Ledamöter
Cecilia Wahlman, vice ordförande, omval 2 år
Olov Lindquist, sekreterare, vald till 2020
Lotta Lindborg, vald till 2020
Johan Huldt, omval 2 år
Lars Söderqvist, omval 2 år
Katarina Berggren, nyval 1 år
Jan Wallin, nyval 2 år
Niclas Rahm, nyval 1 år

Revisorer
Pia Holmström
Henrik Lannér

Revisorssuppleant
Mazars Set
Carl Johan Carlsson

Förtroenderådet
Daniel Torbjörnsson, ordförande

Valberedning
Franco Zanetti
Göran Aspgren
Vassilios Vassiliadis

För kontakt med Valberedningen skicka mail till info@aik.se så vidarebefordras dessa.