AIK Boule och Solna Stad gör skolsatsning

Boule på skoltid och Skolmästerskap i maj 2018. Det är en del av det "skolpaket" som AIK Boule och Solna Stad satt ihop för barn och ungdomar i Solna. Syftet är att erbjuda eleverna i Solna en rolig, lekfull idrottsaktivitet alla kan och får vara med i.

I eftermiddag går en inbjudan ut från Solna Stad till alla skolor, fritidshem och fritidsklubbar. Skolorna erbjuds boule under skol-/fritidstid. Bristen på lämpliga grusytor för boule i Solna, begränsar dock antalet möjliga klasser/fritidsgrupper till 15 st (drygt 350 elever) per vecka.

Till detta kommer ett Skolmästerskap i maj -18, där det finaste priset är en vandringspokal till skolan med flest anmälda lag. Detta för att bjuda in till stort deltagande och att ett stort deltagande blir en angelägenhet för hela skolan.

Slutspelslagen får medaljer och vinnande lag får pengar till klasskassan, för att uppmuntra och engagera klasserna och göra lagens sportsliga framgångar till något hela klassen har glädje av.

Förhoppningen är att på detta sätt nå ut med en rolig, lekfull idrottsaktivitet som kan engagera både på klass- och skolnivå. Och naturligtvis att boulen inom ett par år, etablerat sig som skolidrotten nr 1 i Solna.

I augusti går även inbjudan ut till alla pojk- och flicklag inom AIK Ungdomsfotboll, att pröva boule som kompletterande träning till fotbollen. Det primära syftet är att träna förmågor som vanlig fotbollsträning har svårt att komma åt (spelsinne, se möjligheter och prata ihop sig om strategi osv). Det sekundära syftet är att öppna ögonen för en alternativ idrott inom AIK (vare sig de vill tävlings- eller bredd-/motionsspela), den dagen de väljer att sluta med fotbollen. AIK Ungdomsfotboll har idag 1 500 barn och ungdomar, i sin verksamhet.