AIK:s unika hedersmärke nylanseras

Under förra året uppdaterades AIK:s grafiska profil och bland annat utvecklades ett AIK-typsnitt för första gången. Under arbetets gång uppmärksammades att AIK:s hedersmärke kommit i skymundan under åren. Det beslutades om en nylansering av hedersmärket, det vill säga en exklusivare version av klubbmärket som kan användas vid högtidliga tillfällen.

Arbetet inleddes med efterforskningar av tidigare versioner av klubbmärket. Tyvärr är det svårt att fastslå historien eftersom det finns lite dokumenterat från märkets tidiga år. Det första klubbmärket, från 1891, skapades enligt dåtidens tradition genom att rita redskapen från klubbens idrotter. 1898 skapades klubbmärket som sedermera i vår nuvarande version lanserades under 80-talet och blev då en förenklad form av den brokiga skara original som använts tidigare.

Hedersmärket som nu lanseras har utgått från tidigare version med mindre justeringar. Vilka sammanhang och under vilka omständigheter detta historiefyllda hedersmärke kommer att användas presenteras senare under året.

Arbetet har letts av Alexander Northon och Rickard Frank, och allt finns beskrivet i den grafiska profilen på sidorna 8-15. Se här.