Aktivitetsplan 2018

Utifrån gällande verksamhetsplan för AIK HS har MEG i uppgift att under Q1 2018 ta fram en Aktivitetsplan/Marknadsföringsplan för år 2018. Arbetet har till syfte att öka antal medlemmar i AIK samt stärka AIKs varumärke och innehåll av medlemskapet.

Vi presenterar nedan huvuddelarna i aktivitetsplanen för det kommande året nedan.

 • Tydliggöra vad som gäller för medlemsvärvning för AIKs olika idrotter
 • Värvningstävling av nya medlemmar bland idrotterna
  • Intern tävling i värvning av nya medlemmar mellan idrotterna
 • Genomföra matchvärdskapet i samband med AIKs hockeymatch AIK – Timrå (herrar) den 15 februari 2018.
 • Medlemskampanj
 • AIK Gala
  • Lansera och arrangera AIK Gala under året. Förslag att genomföra detta i samband med ordinarie årsmöte. AIK Galan ersätter Svart afton och ska båda bjuda in alla ideellt arbetande i klubben men också ge möjlighet för AIK medlemmar att närvara.
 • Gnagis – fortsätta och utveckla arbetet med Gnagis
 • Medlemsenkät avseende medlemskapet i AIK
 • Medlemskonceptet – vad ska ingå i medlemskapet.
 • Utse Årets medlem
 • Fortsatt arbete med att ta tillvara på och utveckla medlemmarnas engagemang och föreningens medlemsdemokrati
  • Fortsätta utveckla årsmöteskonceptet och VoteIT.