Allmänna Idrottsklubbens Årsmöte torsdag den 21 mars 2024

Medlemmar önskas varmt välkomna till Allmänna Idrottsklubbens hybrida årsmöte. Fysiskt träffas vi i Solna Folkets Hus. Digitalt deltagande sker via Zoom.

Torsdag 21 mars kl 18.00
insläpp från kl 17,15

För deltagande digitalt krävs föranmälan, vilket även önskas vid fysiskt deltagande (eftersom det underlättar våra förberedelser).

Föranmäl dig via länken HÄR senast 19 mars kl 8.00

Se dagordningen, som tillsammans med övriga årsmöteshandlingar finns på https://aik.se/arsmote/

Förslag om stadgerevidering är med i dagordningen.

Kallelse sker även via mail – hör av dig till medlem@aik.se om du saknar kallelse, eller om det finns andra frågor.

Väl mött!
AIK:s styrelse