Invald hedersledamot, ny idrott i AIK-familjen och nytt i styrelsen – årsmötet 2023 flöt på.

29 mars 2023 hade Allmänna Idrottsklubben årsmöte.

Sune Hellströmer fick AIK:s finaste utmärkelse och är numera en av nio Hedersledamöter i Allmänna Idrottsklubben. Detta kommer uppmärksammas ytterligare här på hemsidan i närtid.

Hedersledamot Sune Hellströmer mottar AIK:s Hedersmärke av Jenny Nilzon
Fotograf: Jojje Lidén

AIK-familjen utökades med ytterligare en idrott – dart – och numera har AIK 14 olika idrotter.

Vi hälsar AIK Dart varmt välkomna!

Jenny Nilzon hälsar AIK Darts ordförande Björn Lysell välkommen till AIK-familjen.
Fotograf: Jojje Lidén

Vår mest trogna AIK-medlem är Jim Nildén – i 70 år har han varit medlem i Allmänna Idrottsklubben. Det uppmärksammar och tackar vi allra ödmjukast för.

Jenny Nilzon och Jim Nildén. Fotograf: Jojje Lidén

Årsmötet valde Jenny Nilzon som ordförande och hela styrelsen hittar ni här. Vi tackar avgående Jan Wallin, Patrick Theorell och Cecilia Wahlman för sina år i AIK:s styrelse.

Årsmötesprotokoll kommer när det är klart att finnas bland övriga årsmöteshandlingar här.