Årsmöte och i Topp på svensk elitranking

Det blev ett lugnt Årsmöte i AIK Bouleförening, när vårens pga Covid19 uppskjutna Årsmöte hölls idag söndag den 16 augusti. Ett Årsmöte som avslutar ett mycket framgångsrikt 2019, både sportsligt och föreningsmässigt. Dessutom ett Årsmöte utomhus i bländande skolsken och med två AIK:are i topp på svensk elitranking.

AIK Boules lilla framgångssaga fortsätter. Vid omstarten vår-vintern 2017 med sju tävlingslicenser, ingen budget och ingen verksamhetsplan, har AIK Boule utveckling pekat stadigt uppåt.

Antalet DM-medaljer fortsatte att öka. Extra roligt att 13-årige förstaårsjunioren Zakaria El Abbas, fullkomligen körde över den ett par år äldre juniorlandslagsaktuelle Tim Duvenfeldt i Juniorskyttefinalen och fick representera Stockholm i Riksidrottsförbundets SM-vecka i Malmö.

Sommaren innebar AIK Boule:s första två SM-guld på seniornivå. I seriespelet gick Förstalaget till Elitkvalspel och Andralaget vann Div 3 och därmed direktuppflyttning till Div 2. Sommaren innebar också över 500 st barn i AIK Boules olika sommaraktiviteter. Sommaren innebar också att ett samarbete inleddes med Franska skolans gymnasium. Två dagar i veckan under hösten har eleverna kunnat träna och spela boule underledning av utbildade tränare från AIK Boule, en satsning som resulterat i 18 st tävlingslicenser. Året avslutades med att AIK Bouleförening blev nästa största förening i Stockholmsdistriktet, slagna med bara en enda tävlingslicens. Kort sagt: en fantastisk utveckling sedan vår-vintern 2017.

Men allt är inte bara glädje. Avsaknaden av lokal, påverkar förutsättningarna att kunna ta utvecklingsmöjligheterna fullt ut. 2/3 av säsongen utövas boule inomhus, eftersom den svenska sommaren erbjuder en så kort utomhussäsong. Med över 500 st barn i sommarens olika aktiviteter, finns förutsättningarna att bygga en stor, omfattande barn- och ungdomsverksamhet i Solna. Men det förutsätter en inomhuslokal under läsåret, vilket Solna Stad inte kunnat erbjuda. Solna Stad har inte heller kunnat erbjuda möjligheten av att bedriva bouleverksamhet inom ramen för skoldagen (Fritids/Fritidsklubbar), trots att så många Solnabarn visat intresse för boule. Arbetet med att påverka politiker och tjänstemän i Solna Stad fortsätter.

Balans- och Resultaträkningen för 2019 fastställdes och avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. Två motioner behandlades. Eftersom motionerna inte innehöll några konkreta förslag men lyfte viktiga verksamhetsfrågor, enades Årsmötet om att frågorna är bra och behöver diskuteras och att det är viktigt att hela föreningen känner att de är med och påverkar dessa diskussioner.

Budget- och verksamhetsplan för 2020 fastställdes. Beslut togs om oförändrad aktivitetsavgift 500 kr för 2021, men en reduktion på 200 kr för de som löst aktivitetsavgift för 2020 eftersom innevarande år inneburit kraftigt begränsad verksamhet p g a Covid19-pandemin.

Förslaget till förändringar i stadgarna, fastställdes. Stadgarna föreskriver att förändringar i stadgarna ska tas vid ett Årsmöte och ett Extra medlemsmöte med minst sex månaders mellanrum. Det första beslutet tog på Medlemsmötet i september 2019 och fastställdes nu.

Förändringen innebär ett slut på den förvirring kring representationsklädseln som rått sedan AIK Boule blev sk specialförening inom AIK i maj 2011. Nu fastställdes att styrelsen fastställer den representationströja som ska användas, att den ska vara svart med eller utan krage i gult och att klubbskölden ska vara i 4-färg med idrottsbeteckningen Boule under. Det sistnämnda är en naturlig konsekvens av vad som är fastslaget i licensavtalet för användandet av AIK:s klubbsköld.

AIK Bouleförenings styrelse för 2020, fick följande utseende: Jonas Almquist, Ordförande (omval, ett år); Kenneth Runeborg, Vice Ordförande (ett år kvar på sitt mandat); William Wahman, Kassör (ett år kvar på sitt mandat); Eric Jonsson, sekreterare (Nyval, två år), Krister Lindberg, ledamot (omval, två år) och Hans Liljecrantz, ledamot (ett år kvar på sitt mandat).