Förändring i valberedningen för AIK HS

Mårten Paulsson har av personliga skäl valt att lämna valberedningen för AIK HS per omgående.

Det betyder att valberedningen för AIK HS fortsättningsvis består av Marianne Bogle samt Per Wahrolén.